EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Andrzej Juchniewicz

Rewindykacje i eskalacje talentów

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2020 / 3

Artykuł Rewindykacje i eskalacje talentów jest recenzją książki Formy (nie)obecnościSzkice o współczesnej poezji kobiet, wydanej w 2018 roku, poświęconej twórczości poetek znanych, a także wyeliminowanych z kanonu poezji XX wieku. Autor recenzji podkreśla wartość projektu, którego celem jest włączenie dorobku kobiet do głównonurtowej narracji o przemianach polskiej poezji, jednak nie na prawach suplementu, lecz z poszanowaniem odrębności tematycznej i formalnej poezji kobiecej. Część badaczek, biorących udział w projekcie, postuluje konieczność odrzucenia kryterium ekwiwalencji dykcji kobiecych względem męskich idiomów (casus Julii Hartwig), które legitymowałoby przynależność poetek do kanonu, inne natomiast skłaniają się ku strategii zagospodarowywaniu nisz (casus „pytalika” jako gatunku prywatnego w twórczości Joanny Pollakówny). Niektóre badaczki jako kryterium różnicujące i dowartościowujące „kobiece pisanie” proponują formuły noszące znamiona autocharakterystyk (kapłanka, wiedźma, prowokatorka, mistyczka). Wszystkie szkice spełniają obietnicę dowartościowania poezji kobiecej i uznania jej za zaangażowaną, interwencyjną, a także zobligowaną do trwania przy najsłabszych.

Słowa kluczowe: feminizm, kanon, cielesność, macierzyństwo, żałoba

Nie ma ucieczki od syntezy?

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2019 / 3

Recenzja: S. Buryła: Rozrachunki z wojną [Settling Accounts with War], Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.

Słowa kluczowe: Zagłada, synteza, metodologia, studium przypadku, badania przekrojowe.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji