EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Beata Śniecikowska

Ogniwa "Europy" – o długim, poplątanym łańcuchu intersemiotycznym oraz odnalezionym filmie Franciszki i Stefana Themersonów

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2022 / 6

Artykuł poświęcony jest analizie zaskakująco długiego i trwałego łańcuszka intersemiotycznego (pojęcie Seweryny Wysłouch) zainicjowanego publikacją poematu Anatola Sterna Europa (1925) i obejmującego prace typograficzne, fotomontaże, filmy oraz działania teatralno-performatywne powstające w ciągu minionego stulecia. Autorka opisuje wszystkie artefakty składające się na ten różnomedialny ciąg. Szczególną uwagę poświęca filmowi Europa Franciszki i Stefana Themersonów (1931-1932), przez niemal 80 lat uważanemu za zaginiony, odnalezionemu niespodziewanie w 2019 roku. Analiza dotyczy m.in. relacji między tekstem Sterna, ruchomymi obrazami Themersonów i muzyką instrumentalną stanowiącą podkład dźwiękowy filmu.  Ważną rolę odgrywa także opis wizualnych lejtomotywów filmu oraz analiza nieznanych dotąd kontekstów ekokrytycznych odzyskanego filmu Themersonów.

Słowa kluczowe: Franciszka i Stefan Themerson, film awangardowy, poezja awangardowa, intersemiotyczność, film poetycki

Książka obrazkowa: próba porządkowania doświadczeń (czyli o genologii, słowografii i intymistyce logowizualnej)

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2022 / 1

Artykuł dotyczy kompozycji i percepcji książek obrazkowych (picturebooków). Autorka porządkuje ujęcia genologiczne, wskazuje sprzeczności w definicjach formy, bada różnice między picturebookiem a książką ilustrowaną, proponuje wreszcie prototypowe profilowanie gatunku i użycie pojęcia słowografia dla opisu realizacji najbliższych stworzonemu modelowi. Szczególnie zajmuje ją zjawisko nowe na polskim gruncie: picturebookowa intymistyka logowizualna (książki obrazkowe nietworzone wyłącznie z myślą o dzieciach, poruszające kwestie ważne, złożone, budzące emocje). Tego rodzaju prace często realizują słowograficzne postulaty równowagi i współzależności tworzyw. Rozważania teoretyczne dopełnia analiza jednej z publikacji Iwony Chmielewskiej, słowografii wymykającej się kategoryzacjom ilustracji książkowych, integralnie łączącej media, bazującej na wzajemnej (re)interpretacji tekstu i obrazu.

Słowa kluczowe: picturebook, książka obrazkowa, intymistyka logowizualna, słowografia, Iwona Chmielewska

TAK odnalezione! Pierwsze czytanie pierwszej ulotki polskich futurystów

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2019 / 3

Artykuł jest analizą odnalezionej w 2018 roku ulotki Tak – pierwszego druku polskich futurystów. Autorka przygląda się utworowi z perspektywy historyczno- i teoretycznoliterackiej, zestawia awangardową i literaturoznawczą legendę zaginionego tekstu z jego faktyczną poetyką, bada relacje między wizualną i dźwiękową sferą kompozycji. Tak odczytywane jest także w różnych układach intertekstualnych: w odniesieniu do stylistyki i semantyki symbolizmu i ekspresjonizmu, w relacji do manifestów włoskiego futuryzmu oraz w kontekście tekstów sakralnych. Przedmiotem namysłu jest wreszcie przynależność gatunkowa utworu.

Słowa kluczowe: futuryzm, awangarda, druki ulotne, manifest, symbolizm, ekspresjonizm

Dźwięk i ruch – o awangardowej poezji dźwiękowej

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2014 / 3

Artykuł jest propozycją opisu relacji uporządkowań brzmieniowych i różnorako rozumianego ruchu w europejskiej awangardowej poezji dźwiękowej. Techniki akumulacji brzmień mogą tworzyć wrażenie ruchu w wierszu – i w ciele percypującego tekst odbiorcy. To zagadnienia jedynie częściowo rozpoznane na gruncie dotychczasowych badań wersyfikacyjnych i fonostylistycznych. Autorka wstępnie identyfikuje kilka awangardowych strategii „poruszania” wierszy. Opis uwzględnia skorelowane płaszczyzny analizy tkanki dźwiękowej poezji (instrumentacja głoskowa, rytm, symbolizm dźwiękowy), kinestezji artykulacyjnej oraz różnorako skorelowanych z brzmieniem (i ruchem) układów typograficznych.

Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2009 / 6

Recenzja książki: Michał Mrugalski Teoria barw Tadeusza Różewicza, Universitas, Kraków 2007.

Wszystko jest kolażem?

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2009 / 5

Recenzja książki: Agnieszka Karpowicz Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2007.

(Prawie) wszystko o stereotypach

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2002 / 6

Sprawozdanie z XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej Stereotypy w literaturze (i tuż obok), UŁ, IBL PAN, Uniejów, 15-19 IX 2002

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji