EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Beata Śniecikowska

TAK odnalezione! Pierwsze czytanie pierwszej ulotki polskich futurystów

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2019 / 3

Artykuł jest analizą odnalezionej w 2018 roku ulotki Tak – pierwszego druku polskich futurystów. Autorka przygląda się utworowi z perspektywy historyczno- i teoretycznoliterackiej, zestawia awangardową i literaturoznawczą legendę zaginionego tekstu z jego faktyczną poetyką, bada relacje między wizualną i dźwiękową sferą kompozycji. Tak odczytywane jest także w różnych układach intertekstualnych: w odniesieniu do stylistyki i semantyki symbolizmu i ekspresjonizmu, w relacji do manifestów włoskiego futuryzmu oraz w kontekście tekstów sakralnych. Przedmiotem namysłu jest wreszcie przynależność gatunkowa utworu.

Słowa kluczowe: futuryzm, awangarda, druki ulotne, manifest, symbolizm, ekspresjonizm

Dźwięk i ruch – o awangardowej poezji dźwiękowej

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2014 / 3

Artykuł jest propozycją opisu relacji uporządkowań brzmieniowych i różnorako rozumianego ruchu w europejskiej awangardowej poezji dźwiękowej. Techniki akumulacji brzmień mogą tworzyć wrażenie ruchu w wierszu – i w ciele percypującego tekst odbiorcy. To zagadnienia jedynie częściowo rozpoznane na gruncie dotychczasowych badań wersyfikacyjnych i fonostylistycznych. Autorka wstępnie identyfikuje kilka awangardowych strategii „poruszania” wierszy. Opis uwzględnia skorelowane płaszczyzny analizy tkanki dźwiękowej poezji (instrumentacja głoskowa, rytm, symbolizm dźwiękowy), kinestezji artykulacyjnej oraz różnorako skorelowanych z brzmieniem (i ruchem) układów typograficznych.

Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2009 / 6

Recenzja książki: Michał Mrugalski Teoria barw Tadeusza Różewicza, Universitas, Kraków 2007.

Wszystko jest kolażem?

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2009 / 5

Recenzja książki: Agnieszka Karpowicz Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2007.

(Prawie) wszystko o stereotypach

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2002 / 6

Sprawozdanie z XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej Stereotypy w literaturze (i tuż obok), UŁ, IBL PAN, Uniejów, 15-19 IX 2002

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji