EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Studia somatyczne i inne / 2002 / 6

Dialektyk w czasach popkultury

Indeks autorów: Piotr Graczyk
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Slavoj Žižek Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001

Miejsce dla kaskaderki życia

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Grażyna Borkowska Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001

Społeczna psychoanaliza władzy tworzenia

Indeks autorów: Małgorzata Jacyno
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Pierre Bourdieu Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001

Od Erosa do kamyczka

Indeks autorów: Bogumiła Kaniewska
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Krzysztof Kłosiński Eros. Dekonstrukcja. Polityka, Katowice 2000

Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo

Indeks autorów: Marta Spychalska
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001

Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości

Numer: 2002 / 6

Autorka analizuje zmiany w młodej poezji, jakie dokonały się pod wpływem współczesnej kultury i techniki, prowadzące do depersonifikacji istoty ludzkiej

W drodze do psychodelicznego satori. Używki w biografii i poezji beatników

Indeks autorów: Adela Kulik-Kalinowska
Numer: 2002 / 6

O poetach Beat Generation, których osobiste pytania przeradzają się nie tylko w głos pokolenia, ale wyrażają ogólnoludzki ból istnienia

Psychosomatyczne są te moje wiersze (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia)

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 2002 / 6

Autor omawia rolę ciała w procesie twórczym na podstawie perypatetycznych wierszy Przybosia

[…] w samym środku swego bólu […]. O modelach doznawania cielesności w prozie Włodzimierza Odojewskiego

Numer: 2002 / 6

Homo dolens – człowiek obolały – jako model osoby-ciała w twórczości Odojewskiego

Parthenogeneza w okresie menopauzy

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2002 / 6

Analiza motywu tworzenia własnej podmiotowości w poezji Anny Świrszczyńskiej. Autorka dowodzi, iż stworzenie nowej tożsamości jest możliwe dzięki parthenogenezie rozumianej jako twórczy akt poetycki

Ciało w bibliotece

Indeks autorów: Anna Burzyńska
Numer: 2002 / 6

O ponowoczesnym doświadczeniu cielesności – iluzji bliskości czytającego i piszącego, której można zaznać dzięki literaturze

Obrońca z urzędu

Indeks autorów: Magdalena Kozarzewska
Numer: 2002 / 6

Dalsza część wspomnień wdowy po Jerzym Kozarzewskim, publikowanych w: 2002 nr 3

Detektyw jako artysta romantyczny

Indeks autorów: Elżbieta Kiślak
Numer: 2002 / 6

O opowiadania kryminalne Edgara Allana Poe w kontekście tajemniczej tożsamości przedstawionego w nich detektywa – człowieka o dwoistej naturze

Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach

Indeks autorów: Piotr Chlebowski
Numer: 2002 / 6

O introwertycznej postawie poety, której wyrazem było komplikowanie przekazu i ucieczka w świat własnych portfeli – tekstów i książek pisanych przez siebie i dla siebie

Idący, z prawdą u warg i u powiek…. Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana

Indeks autorów: Piotr Łopuszański
Numer: 2002 / 6

Autor, sprzeciwiając się jednostronnym odczytaniom Leśmiana, analizuje rozwój i ewolucję ideologiczną poety na przestrzeni 42 lat działalności twórczej

Poszukiwanie języka. O twórczości Izabeli Filipiak

Indeks autorów: Błażej Warkocki
Numer: 2002 / 6

Autor analizuje konfigurację triady ciało-pisanie-kobieta w twórczości pisarki

(Prawie) wszystko o stereotypach

Indeks autorów: Beata Śniecikowska
Numer: 2002 / 6

Sprawozdanie z XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej Stereotypy w literaturze (i tuż obok), UŁ, IBL PAN, Uniejów, 15-19 IX 2002

Odpowiedź

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2002 / 6

Odpowiedź na polemikę Tadeusza Witkowskiego zamieszczoną w tym samym numerze

Debiut i pożegnanie. Książka Adama Makowskiego o typowym krytyku pozytywistycznym nie całkiem jednak ortodoksyjnym

Indeks autorów: Józef Bachórz
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Adam Makowski Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego, Warszawa 2001

Sarmatyzm - embarras de richesse

Indeks autorów: Dariusz Chemperek
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Kraków 2001

Powroty baroku

Indeks autorów: Teresa Dobrzyńska
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Elżbieta Dąbrowska Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej, Opole 2001

O czytaniu Jana Andrzeja Morsztyna i Adama Naruszewicza

Indeks autorów: Magdalena Nawrocka-Berg
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska, A. Karpiński, Wrocław 2000; Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, red. T. Chachulski, Wrocław 2000

Wyjść z labiryntu

Indeks autorów: Joanna Partyka
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Antonio Dominguez Leiva El laberinto imaginario de Jan Potocki Manuscrito encontrado en Zaragoza (Estudio critico), Madrid 2000

Od sarmackiego mitu do liczenia jaj. Kolokwia Staropolskie o Wacławie Potockim

Indeks autorów: Jolanta Skrzydło
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Roczniki Humanistyczne KUL, T. XLIX

Poeta Latinus?

Indeks autorów: Jacek Wójcicki
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Ewa J. Głębicka Szymon Szymonowic Poeta Latinus, Warszawa 2001 (Studia Staropolskie. Series Nova t. II [Recenzja. LVIII])

Somnus. Fortuna. Invidia. Somni descriptio -zakryte przed źrenicą naszą znaczenie barokowego tekstu

Indeks autorów: Anna Gurowska
Numer: 2002 / 6

Analiza utworu przypisywanego S.H. Lubomirskiemu, wraz z uwagami na temat problemów metodologicznych, jakie niesie ze sobą interpretacja tekstów dawnych

Barokowy komplement

Indeks autorów: Mirosława Hanusiewicz
Numer: 2002 / 6

Analiza motywu blasons anatomique du corps feminin w polskiej poezji barokowej

Sęp, Kasia i Narcyz

Indeks autorów: Adam Karpiński
Numer: 2002 / 6

Analiza motywu Narcyza w erotykach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, mocno uwikłanego w typowy dla tych utworów poety temat człowieka zagubionego w obliczu mocy Erosa, próbującego nazwać siły, które nim władają

Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku

Indeks autorów: Estera Lasocińska
Numer: 2002 / 6

Autorka omawia związki literatury polskiej XVII w. ze stoicyzmem, analizując ideał mędrca osiągającego autarkię, którego ucieleśnieniem i wzorem był Diogenes z Synopsy

Czarty, gusta i święta katolicka wiara: katolicyzm ludowy - katolicyzm sarmacki na przykładzie Składu albo skarbca J.K. Haura

Indeks autorów: Joanna Partyka
Numer: 2002 / 6

Obraz codziennej obyczajowości i religijności polskiego ziemiaństwa przełomu XVII i XVIII w. na podstawie swoistej encyklopedii ziemiańskiej Haura

Swojskie i obce w kronice uniwersalnej(przykład Marcina Bielskiego)

Indeks autorów: Dariusz Śnieżko
Numer: 2002 / 6

Analiza motywu swojskości i obcości w gatunku kroniki uniwersalnej na przykładzie Kroniki wszytkiego świata M. Bielskiego

Motyw obywatela świata w dialogu Justusa Lipsjusza O stałości

Indeks autorów: Justyna Dąbkowska
Numer: 2002 / 6

Fragment dzieła Lipsjusza De constantia (Antwerpia 1584), w staropolskim przekładzie Janusza Piotrowicza (Wilno 1600), wraz z komentarzem

List Stanisława Herakliusza Lubomirskiego do Józefa Zebrzydowskiego

Numer: 2002 / 6

List zawierający informacje o programie artystycznym prac architektoniczno-ogrodowych Tylmana z Gameren w Warszawie i okolicach, wraz z komentarzem

Kilka słów Imć Denhoffa Dindery o grzeczności

Indeks autorów: Katarzyna Wilk
Numer: 2002 / 6

Kopia listu kasztelana konarskiego Denhoffa Dindery do synowca swego, starosty starogard[zkiego], wraz z komentarzem

O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo o wężu przez jadu

Indeks autorów: Roman Wilk
Numer: 2002 / 6

Szkic traktuje o tym, jak średniowieczna polszczyzna radziła sobie z nazewnictwem rozmaitych gatunków ziemiopłazu

Discordia amicabilis al. przyjacielska swada

Indeks autorów: Wacław Twardzik
Numer: 2002 / 6

Analiza językowa i propozycja nowej transkrypcji jednego z humorystycznych zabytków języka polskiego

Nasza godzina jest to wiek, czyli o przyroście czasu

Indeks autorów: Tomasz Swoboda
Numer: 2002 / 6

O czasie w percepcji dekadentów, którego przyrost tworzy pejzaż negatywny, pozbawiony punktu oparcia i przytłaczający świadomość rozległością swego pustkowia

O edycjach dzieł dawnych w serii Biblioteka pisarzy staropolskich

Indeks autorów: Justyna Dąbkowska
Numer: 2002 / 6

Omówienie tomów 17-21 Biblioteki pisarzy staropolskich Wydawnictwa IBL PAN

Series emblematica

Indeks autorów: Jacek Głażewski
Numer: 2002 / 6

O zainicjowanej przez Janusza i Paulinę Pelców serii prezentującej emblematyczny dorobek polskiej literatury dawnej

Katowicka konferencja naukowa Tekst a gatunek

Indeks autorów: Ewa Ficek
Numer: 2002 / 6

Sprawozdanie z konferencji naukowej Tekst a gatunek, UŚ, Katowice, 10-11 X 2002

Bruno Schulz w salonie luster

Indeks autorów: Ireneusz Piekarski
Numer: 2002 / 6

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji W ułamkach zwierciadła poświęconej twórczości Schulza; KUL, Lublin, 18-21 XI 2002

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji