EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
EN

Artykuły: Dariusz Śnieżko

Przywracanie głosu

Indeks autorów: Dariusz Śnieżko
Numer: 2016 / 1

Dariusz Śnieżko
Uniwersytet Śląski
Przywracanie głosu
Rec. Tomasz Nastulczyk, Piotr Oczko Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań, Collegium Columbinum, Kraków 2012.
Słowa kluczowe: kultura staropolska, homoseksualność, studia gejowskie, dyskurs emancypacyjny, tradycja, kanon.

Pismo i głos: historia i literatura

Indeks autorów: Dariusz Śnieżko

Przedmiotem szkicu są związki historiografii i literatury (zwłaszcza historiografii i literatury epok dawnych) w kontekście zmiennych relacji pomiędzy głosem i pismem (a także drukiem), rozumianymi jako następujące po sobie dominanty komunikacyjne. Na wstępie przypomniana została zależność pomiędzy piśmiennością a historycznością i literackością, następnie problematyzacji została poddana antynomia głos – pismo. W dalszej części zostały omówione odniesienia historiografii do kontekstu praktyk oralnych w aspekcie metodologicznym, konceptualnym, pragmatycznym, genologicznym i komunikacyjnym, a także – ostatecznie zwycięskie – dążenia przeciwne. W zakończeniu wskazano na nowe znacznie opozycji głos – pismo na tle współczesnej refleksji etycznej.

Jak czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenia lektury

Indeks autorów: Dariusz Śnieżko
Numer: 2006 / 6

Przedmiotem szkicu są staropolskie ujęcia literackie somatycznych doświadczeń lektury

Swojskie i obce w kronice uniwersalnej(przykład Marcina Bielskiego)

Indeks autorów: Dariusz Śnieżko
Numer: 2002 / 6

Analiza motywu swojskości i obcości w gatunku kroniki uniwersalnej na przykładzie Kroniki wszytkiego świata M. Bielskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji