EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Literatura wobec doświadczenia / 2006 / 6

Genologia zintegrowana

Indeks autorów: Teresa Dobrzyńska
Numer: 2006 / 6

Recenzja. Bożena Witosz Podstawy genologii lingwistycznej, Katowice 2005

ja - teoretyk różnych sposobów teatralnych

Indeks autorów: Anna Krzywania
Numer: 2006 / 6

Recenzja. Grzegorz Niziołek Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza, Kraków 2004

Upragniony stan: autonomia

Indeks autorów: Michał Larek
Numer: 2006 / 6

Recenzja. Joanna Orska Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Kraków 2004

Poetyka i polityka

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska
Numer: 2006 / 6

Recenzja. Tomasz Kunz Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków 2005

Bolecki innego kalibru

Indeks autorów: Maciej Urbanowski
Numer: 2006 / 6

Recenzja. Włodzimierz Bolecki Inna krytyka, Kraków 2006

Literatura nowoczesna wobec doświadczenia

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 2006 / 6

Autor charakteryzuje cztery główne warianty pisarskich poszukiwań, argumentując w konsekwencji na rzecz zasadności rozpatrzenia całej literatury nowoczesnej jako literatury doświadczenia

Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (Zarys problematyki)

Indeks autorów: Bogusław Bakuła
Numer: 2006 / 6

Autor dowodzi, iż język wielu polskich prac kresoznawczych zawiera nieuświadomione konstrukty językowe narzucające swój obraz świata i decydujące o skłonności do wykluczania

Literaci polscy nocą 12/13 maja 1935 roku

Indeks autorów: Zbigniew Majchrowski
Numer: 2006 / 6

Autor podejmuje próbę rekonstrukcji wydarzeń tytułowego wieczoru i reakcji literatów na wiadomość o śmierci Piłsudskiego]

Jak czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenia lektury

Indeks autorów: Dariusz Śnieżko
Numer: 2006 / 6

Przedmiotem szkicu są staropolskie ujęcia literackie somatycznych doświadczeń lektury

Steven Pinker vs Michael Tomasello w sporze o status kompetencji językowych

Indeks autorów: Ewa Bińczyk
Numer: 2006 / 6

Tekst podejmuje problem alternatywnych interpretacji tak zwanych danych empirycznych na przykładzie sporu o status kompetencji językowych

Histeria - inny język kobiecości?

Indeks autorów: Paweł Dybel
Numer: 2006 / 6

O ewolucji spojrzenia na genealogię histerii kobiet w tradycji psychoanalitycznej

Methodenstreit, podmiot, phronesis. Wpływ sposobu interpretacji opozycji humanistyka a przyrodoznawstwo na rozumienie etyki, polityki i podmiotu

Indeks autorów: Andrzej W. Nowak
Numer: 2006 / 6

Autor bada związek pomiędzy pojęciem podmiotu sprawczego a przesądzeniami epistemologicznymi i metodologicznymi

Hermetyczne pornografie Białoszewskiego

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2006 / 6

Tekst porusza dwa aspekty poezji Białoszewskiego dotychczas przez badaczy pomijane – poezji miłosnej i poezji obscenicznej

Jakim prawem? Z lektury przekładów

Indeks autorów: Danuta Danek
Numer: 2006 / 6

Autorka zwraca uwagę na złamanie prawa autorskiego przez tłumaczki książki B. Bettelheima A Good Enough Parent, które dokonały daleko idących ingerencji w tekst

Szeregowy pracownik nauki o literaturze o sobie samym, języku i wielkim cmentarzu literatury

Indeks autorów: Ryszard Koziołek
Numer: 2006 / 6

O wydziedziczonym z języka, pozbawionym zaufania do mowy, niezdolnym do stworzenia nowej formy pisania – o literaturoznawcy

Późna przyjaźń (Pamięci Andrzeja Litworni 1943-2006)

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 2006 / 6

Pożegnanie Andrzeja Litworni

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji