EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Michał Kłosiński

Narratologia nie z tej ziemi. O "Światotwórstwie w fantastyce" Krzysztofa M. Maja jako zmianie paradygmatu

Indeks autorów: Michał Kłosiński
Numer: 2021 / 6

Tekst przedstawia projekt światotwórstwa K.M. Maja jako propozycję zmiany paradygmatu nowoczesnych badań literaturoznawczych i narratologicznych. Ujęcie fantastyki z perspektywy refleksji antropologiczno-kulturowej prowadzi badacza ku subwersji dotychczasowych podejść filozoficzno-literackich. Odczytanie książki Maja wskazuje, obok wprowadzenia w najnowsze koncepcje narratologii kognitywnej i ich ważnej operacjonalizacji, także jej wymiar polityczny i wymiar manifestu.

Słowa kluczowe: Światotwórstwo, fantastyka, narratologia

Cyfrowi dublerzy Robinsona Crusoe: robinsonady w grach wideo

Indeks autorów: Michał Kłosiński
Numer: 2021 / 2

Artykuł poświęcony jest grom charakteryzowanym w literaturze specjalistycznej jako cyfrowe robinsonady. Przedmiotem problematyzacji jest cyfrowa remediacja wzorca klasycznych opowieści o rozbitkach z literatury do gier. Część pierwsza stanowi rekonstrukcję problematyki cyfrowych robinsonad w relacji do ich literackich pierwowzorów i przedstawia dotychczasowe lektury posługujące się metodologią postkolonialną w badaniach nad grami wideo, które kontynuowały zapoczątkowaną w analizach literackich krytykę ideologii liberalnej oraz kolonializmu. Część druga przedstawia nową propozycję lekturową wynikającą z przyjęcia założeń ontologii zwróconej ku przedmiotom, która pozwala postawić pytania o wyspę jako przedmiot czyniący z Crusoe rozbitka oraz o charakter pozycji rozbitka w perspektywie ontologicznej.

Słowa kluczowe: Cyfrowe robinsonady, Robinson Crusoe, gry wideo, gry cyfrowe, ontologia

Frostpunk – tęsknota za biopolityką stanu wyjątkowego

Indeks autorów: Michał Kłosiński
Numer: 2020 / 1

Artykuł jest poświęcony grze Frostpunk. Tekst podejmuje problem krytycznej analizy przedstawień oraz mechanik rozgrywki zastosowanych w fabularyzowanym konstruktorze miasta. Metodą zastosowaną w interpretacji gry jest hermeneutyka, nastawiona na lekturę jej elementów multimodalnych: interfejsu; transmedialnych: trailera, strony internetowej; oraz sproblematyzowanie podstawowych mechanik rozgrywki. Analiza dostępnych w grze konfliktów moralnych i etycznych, oraz wizji społecznej, prowadzi do postawienia pytań o charakter apokaliptycznego tonu towarzyszącego reprezentacji miasta. Przedstawione w grze narracje o konstruowaniu ostatniego miasta na ziemi oscylują między mesjanizmem a utopianizmem. W pracy podjęto próbę zrozumienia tego, jaką wizję biopolityki prezentują mechaniki, za pomocą których gracze współtworzą świat narracji Frostpunka.

Słowa kluczowe: Frostpunk, 11 bit studios, biopolityka, hermeneutyka gier wideo, game studies, groznawstwo, gry wideo, gry strategiczne, apokalipsa

W stronę hermeneutyki gier komputerowych

Indeks autorów: Michał Kłosiński
Numer: 2017 / 3

Artykuł przedstawia projekt hermeneutyki gier komputerowych, proponując alternatywę dla prowadzonych współcześnie badań game studies. Opiera się na refleksji Paula Ricoeura, którego rozważania na temat teorii gier u Hansa-Georga Gadamera, a także refleksje dotyczące fikcji w literaturze, pomagają postawić pytania o gry wideo jako teksty kultury. Artykuł porusza kwestię literackości gier wideo i metod ich analizy i interpretacji. Główna teza artykułu brzmi: gry komputerowe za sprawą fikcji konfigurują i rekonfigurują rzeczywistość oraz ludzkie doświadczenie bycia w świecie.

Słowa kluczowe: hermeneutyka, gry komputerowe, Ricoeur, Gadamer, fikcja

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji