EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

2019 nr 4: Maranizm nowoczesnyDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Tematem wiodącym numeru jest rozmyta, zindywidualizowana, artystyczna tożsamość żydowska w kulturze polskiej, ujawniająca się w skomplikowanej sytuacji po Zagładzie. Słowo "maranizm" - genetycznie związane z tradycją iberyjsko-sefardyjską - używane jest w polskiej humanistyce dopiero od kilku lat, autorzy tego numeru zdecydowali się na jego zapis z jednym "r". Jakub Momro zwraca uwagę na treści, łączone - być może niesłusznie - ze słowem "tożsamość". Agata Bielik -Robson pokazuje żydowską "tradycję ukrytą" jako fenomen nowoczesności i jeden z rysów kultury polskiej; Piotr Bogalecki w szkicu o Julianie Kornhauserze i Adam Lipszyc w szkicu o Piotrze Sommerze interpretują marańskie motywy w twórczości dwu ważnych poetów. Piotr Sadzik pokazuje obecność żydowskich motywów w twórczości Leopolda Buczkowskiego. Ewa Kobylińska - Dehe pokazuje ścieżki myśli Derridy. Także mniejsze, bardziej szczegółowe teksty tego numeru odnoszą się do tematu: Monika Adamczyk - Garbowska przedstawia Adelę S., zapomnianą pierwszą tłumaczkę Alicji Lewisa Carrolla. Łukasz Tomasz Sroka przedstawia sylwetkę i dorobek Ryszarda Löwa, znakomitego polonisty, mieszkającego w Izraelu. Poza tym recenzje.
22 Kwiecień 2020

2019 nr 3: Współczesność i gatunkiDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o współczesnych rozumieniach kategorii gatunku ze wstępem Nasiłowskiej, a w nim m. in. Obremski o nikiformie, Nawarecki o zadaniach tekstowych z matematyki, Karpowicz o codziennych gatunkach ustnych w kontekście twórczości Białoszewskiego, Samborska-Kukuć o narracyjnych polilogach lokomocyjnych, Bukowiecka o przetwarzaniu gatunkowych form wypowiedzi, a Śniecikowska na temat futurystycznej ulotki odnalezionej w 2018 roku. W numerze również artykuły dotyczące praw kobiet i biografistyki: Zawiszewskiej na temat Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Lisek o działalność żydowskich feministek i poetek jidysz, Dudy o wsparciu mężczyzn w walce o prawa wyborcze Polek oraz Mrozik na temat biografistyki na przykładzie Zofii Dembińskiej. Ponadto Kuziak analizuje wykłady Mickiewicza w Collège de France, Węgrzyn Pamiątki Soplicy, Wilczyński podmiot romantycznym w twórczości Sebalda, Baczyński biografię S. Vincenza, Zawadzka drukowane poradnictwo dla młodzieży w latach 70, a Jasnowski powieść Bärfussa Koala. W numerze również recenzje: Juchniewicza na temat Rozrachunków z wojną [S. Buryły], Kobiałki poświęcone Antropologii lasu [A. Konczal] oraz Bernackiego wokół wizji hermeneutyki M. Januszkiewicza. Publikujemy także fragmenty korespondencji Cz. Miłosza i A. Kowalskiej oraz tłumaczenie Gatunku jako formy życia I. Nelson i S. Gayk.
26 Sierpień 2019

2019 nr 2: Gatunki staropolskieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o gatunkach i literaturze staropolskiej, ze wstępem M. Zielińskiej, a w nim m. in. Cybulski o retoryce tekstologii, Gruchała o kazaniach wzorcowych ks. Piotra Skargi, Ryszka-Kurczab na temat Rozmów chrystyjańskich Marcina Czechowica, Górska o staropolskiej lemmie w teorii i praktyce, Śnieżko o renesansowej modernizacji kroniki uniwersalnej a Ryczek o kategorii charakteru lirycznego. Ponadto Prejs opisuje rolę gatunków w procesie odzyskiwania intencji komunikacyjnej a Kazańczuk anatomię herbarzy, Kochan analizuje Postępek prawa czartowskiego, Bohuszewicz opozycję „romans” – powieść, Dąbrówka, Gacka i Kazańczuk problemy wydań krytycznych, Wojtowicz Figliki M. Reja, Urban-Godziek polskie poranne pieśni miłosne, Nowaszczuk kontrowersje wokół epigramu, Partyka małe formy literackie, a Dąbrówka polemizuje z Cybulskim. W numerze również Zaleski o kategorii wstydu w kontekście opowiadania Z. Haupta Coup de grace, Pospiszył o ‘biologii Hitlera’, Giergiel i Taczyńska na temat kulturowej mapy romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji oraz Koprowska o relacji między miejscem urodzenia a projektowaniem tożsamości. Publikujemy również: tłumaczenie tekstu W. Tiupy (Własności gatunkowe strategii narracyjnych); recenzje: Szymborskiej na temat Pozycji smaku i Siewior o nowym regionalizmie, także wspomnienie Fitas o Józefie Japoli.
22 Maj 2019

2019 nr 1: BiografieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o biografiach, a w nim Nasiłowska o rozwoju XX-wiecznej europejskiej biografistyki oraz o podziałach w obrębie współczesnych gatunków biograficznych, Darska o relacjach między biografią i auobiografią, Legeżyńska o biografii jako hermeneutycznym wyzwaniu, Kraskowska o zjawisku biografilii oraz Kolinko o typologii XIX-wiecznych dzienników kobiecych. Ponadto Łebkowska analizuje rozwój gatunku „rozmów z pisarzami”, Franszek – proces leżący u podstaw powstawania biografii, Antonik – przemysł autobiografii a Tabaszewska – kategorię faction. W numerze również artykuły analityczno-interpretacyjne: Romanowskiego na temat pisarstwa Joanny Olczak-Ronikier, Nadany-Sokołowskiej o Adeli Kieniewicz, Petö o trudnościach z zapisem życia Júlii Rajk, Rudaś-Grodzkiej o edytorskiej pracy B. Waligórskiej, Szumlewicz o utopijnej biografii F. Tristan, Więckiewicz o twórczości I. Sadgera, Bohuszewicz o filmie Niepamięć oraz Piotrowskiego na temat H. Caselli. Publikujemy także spory wybór recenzji okołobiograficznych: Śmiei o biografii Andrzejewskiego (A. Synoradzkiej-Demadre), Marzec na temat Iłłakowiczówny (J. Kuciel-Frydryszak), Rodaka o książce Lejeune’a, Antoniuka o biografii Herberta (A. Franaszka), Madejskiego o biografii Leca, Romaniuk o Odkrywaniu Iwaszkiewicza. W numerze również komentarz Kandziory nt. studiów o Ficowskim oraz Tomczok o książce Daukszy i Michałowski o Jakubowiaku.
22 Marzec 2019

2018 nr 6: AutobiografieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer 6/2018 o autobiografizmie, a w nim analizy archiwów, listów, długich wywiadów (Miłosza z Watem, Beresia z Konwickim, książek Trznadla i Torańskiej), brudnopisów, szkicowników, komiksów autobiograficznych, biografii (i związków biografii z autobiografią). Autorzy i autorki przypatrują się również rozmaitym formom dziennika, zarówno kanonicznym dziennikom pisarzy, np. Sławomira Mrożka, jak i utworom diarystycznym rzadziej analizowanym w badaniach literackich (dzienniki osobiste dzieci i młodzieży). W numerze m.in. teksty Anny Nasiłowskiej, Przemysława Czaplińskiego, Elżbiety Wichrowskiej, Andrzeja Leśniaka, Danuty Ulickiej, Doroty Wojdy, a ponadto wywiad z Philippe’em Lejeune’em i jego Dziennik Émilie Serpin oraz manifest Artura Sandauera My Żydzi…
11 Marzec 2019
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji