EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

2019 nr 2: Gatunki staropolskieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o gatunkach i literaturze staropolskiej, ze wstępem M. Zielińskiej, a w nim m. in. Cybulski o retoryce tekstologii, Gruchała o kazaniach wzorcowych ks. Piotra Skargi, Ryszka-Kurczab na temat Rozmów chrystyjańskich Marcina Czechowica, Górska o staropolskiej lemmie w teorii i praktyce, Śnieżko o renesansowej modernizacji kroniki uniwersalnej a Ryczek o kategorii charakteru lirycznego. Ponadto Prejs opisuje rolę gatunków w procesie odzyskiwania intencji komunikacyjnej a Kazańczuk anatomię herbarzy, Kochan analizuje Postępek prawa czartowskiego, Bohuszewicz opozycję „romans” – powieść, Dąbrówka, Gacka i Kazańczuk problemy wydań krytycznych, Wojtowicz Figliki M. Reja, Urban-Godziek polskie poranne pieśni miłosne, Nowaszczuk kontrowersje wokół epigramu, Partyka małe formy literackie, a Dąbrówka polemizuje z Cybulskim. W numerze również Zaleski o kategorii wstydu w kontekście opowiadania Z. Haupta Coup de grace, Pospiszył o ‘biologii Hitlera’, Giergiel i Taczyńska na temat kulturowej mapy romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji oraz Koprowska o relacji między miejscem urodzenia a projektowaniem tożsamości. Publikujemy również: tłumaczenie tekstu W. Tiupy (Własności gatunkowe strategii narracyjnych); recenzje: Szymborskiej na temat Pozycji smaku i Siewior o nowym regionalizmie, także wspomnienie Fitas o Józefie Japoli.
22 Maj 2019

2019 nr 1: BiografieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o biografiach, a w nim Nasiłowska o rozwoju XX-wiecznej europejskiej biografistyki oraz o podziałach w obrębie współczesnych gatunków biograficznych, Darska o relacjach między biografią i auobiografią, Legeżyńska o biografii jako hermeneutycznym wyzwaniu, Kraskowska o zjawisku biografilii oraz Kolinko o typologii XIX-wiecznych dzienników kobiecych. Ponadto Łebkowska analizuje rozwój gatunku „rozmów z pisarzami”, Franszek – proces leżący u podstaw powstawania biografii, Antonik – przemysł autobiografii a Tabaszewska – kategorię faction. W numerze również artykuły analityczno-interpretacyjne: Romanowskiego na temat pisarstwa Joanny Olczak-Ronikier, Nadany-Sokołowskiej o Adeli Kieniewicz, Petö o trudnościach z zapisem życia Júlii Rajk, Rudaś-Grodzkiej o edytorskiej pracy B. Waligórskiej, Szumlewicz o utopijnej biografii F. Tristan, Więckiewicz o twórczości I. Sadgera, Bohuszewicz o filmie Niepamięć oraz Piotrowskiego na temat H. Caselli. Publikujemy także spory wybór recenzji okołobiograficznych: Śmiei o biografii Andrzejewskiego (A. Synoradzkiej-Demadre), Marzec na temat Iłłakowiczówny (J. Kuciel-Frydryszak), Rodaka o książce Lejeune’a, Antoniuka o biografii Herberta (A. Franaszka), Madejskiego o biografii Leca, Romaniuk o Odkrywaniu Iwaszkiewicza. W numerze również komentarz Kandziory nt. studiów o Ficowskim oraz Tomczok o książce Daukszy i Michałowski o Jakubowiaku.
22 Marzec 2019

2018 nr 6: AutobiografieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer 6/2018 o autobiografizmie, a w nim analizy archiwów, listów, długich wywiadów (Miłosza z Watem, Beresia z Konwickim, książek Trznadla i Torańskiej), brudnopisów, szkicowników, komiksów autobiograficznych, biografii (i związków biografii z autobiografią). Autorzy i autorki przypatrują się również rozmaitym formom dziennika, zarówno kanonicznym dziennikom pisarzy, np. Sławomira Mrożka, jak i utworom diarystycznym rzadziej analizowanym w badaniach literackich (dzienniki osobiste dzieci i młodzieży). W numerze m.in. teksty Anny Nasiłowskiej, Przemysława Czaplińskiego, Elżbiety Wichrowskiej, Andrzeja Leśniaka, Danuty Ulickiej, Doroty Wojdy, a ponadto wywiad z Philippe’em Lejeune’em i jego Dziennik Émilie Serpin oraz manifest Artura Sandauera My Żydzi…
11 Marzec 2019

2018 nr 5: Wyobraźnia antynomicznaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer 5/2018 „Tekstów Drugich” podejmuje różnorodne tematy, które spaja sformułowana we wstępie tytułowa idea „wyobraźni antynomicznej”, uzasadniająca łączenie odmiennych pojęć i praktyk w obrębie refleksji humanistycznej. W numerze publikujemy interpretacje pojedynczych utworów literackich (Leśmiana, Kochanowskiego, Odojewskiego, Lebovicia), zagadnienia istotne w twórczości różnych autorów (np. motywy kabalistyczne w twórczości Miłosza, myśl filmowa w tekstach Irzykowskiego, etnograficzne i folklorystyczne konteksty baśni Brzozowskiego, łączenie odmiennych tradycji muzycznych w piosenkach Dylana). Teksty z numeru 5/2018 dotyczą również problematyki mediów i komunikacji społecznej (społeczności fanowskie w internecie, przemiany reportażu literackiego, retoryka w staropolskich podręcznikach wymowy kościelnej), a także podejmują ogólną problematykę teoretyczną (relacje między modernizmem i awangardą w literaturze, systematyzacja i typologia ekfrazy, kodyfikacja geopoetyki jako orientacji badawczej literaturoznawstwa).
28 Styczeń 2019

2018 nr 4: Wielka wojnaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o wielkiej wojnie, a w nim blok tekstów tematycznych: Branach-Kallas o szoku wielkiej wojny we współczesnej literaturze, Piątek o odpolityczneniu pamięci narodowej, Sokołowska-Paryż o literackich konstrukcjach traumy kulturowej, Lorek-Jezińska o rocznicowych mobilizacjach pamięci, Szymański na temat fotografii traumatycznej oraz Sławek o wojnie jako zaciemnionej formie myślenia. Rozważania o pierwszej wojnie kontynuują Sadkowski w artykule o małych formach narracyjnych, Zielińska w tekście o historii form traum wojennych oraz Stachura, analizując traumę historyczną dotyczącą zatonięcia okrętu Mendi. W numerze również Kalaga pisze na temat negowania myślenia dychotomicznego i totalizującego u Blanchota, Michera – o konceptualizacji obrazu, Bednarczyk – o zindywidualizowanym podejściu do przekładu, Urbańczyk o ekonomii fandomu w dobie Internetu oraz Czerkies i Yongdeog o kategorii han w kulturze koreańskiej. Ponadto Zaleski pisze na temat Zniewolonego umysłu, Łukaszyk – o pisarstwie Fouada Larouiego oraz Zajas – o mechanizmach pola wydawniczego związanych z wydaniem esejów Kołakowskiego w 1960 roku. W numerze również tłumaczenia tekstów R. J. Wilson oraz M. Löschnigg oraz recenzje: Kowalcze-Pawlik na temat Portraits of Violence (S. Biernoff), Leociak o Nekrosie (E. Domańska) oraz Guderian-Czaplińska o Nekroperformansie (D. Sajewska).
22 Listopad 2018
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji