EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

2019 nr 6: Reportaż ponowoczesnyDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer na temat reportażu ponowoczesnego, dedykowany Michałowi Głowińskiemu, a w nim m. in. Czapliński o reportażu jako gatunku orientacyjnym, Momro na temat filozofii politycznej reportażu, Siewior o reportażu intymnym, Nikody o kategorii wirtualnego trybunału w dziennikarstwie, Frukacz o reportażu w kulturze uczestnictwa, a Tabaszewska o afektywnych formatach śledczych. W numerze również artykuły dotyczące autonomii gatunku (Antonik), gatunków granicznych (Zajas), reportażu świadectw (Darska), reportażu cyfrowego (Żyrek-Horodyska) oraz interkulturowego (Horodecka). W numerze ponadto teksty interpretacyjne: Miklas-Frankowski pisze o poetyce gonzo u Stasiuka, a Piechota na temat reportaży Winnickiej. Publikujemy również recenzje – Grodzkiego na temat Czytania Dziadów oraz Zawiszewskiej o Historii słabych, a także artykuł Pfeifera dotyczący dyskursu o rabacji galicyjskiej. Zamieszczamy również dwa tłumaczenia: tekstu Briana Massumi’ego dotyczącego afektywnych faktów i Susie Linfield o roli zdjęć we współczesnym obiegu informacji.
23 Kwiecień 2020

2019 nr 5: Technokultury miłościDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Rozwój nowych technologii komunikacji zmienia także sferę relacji i afektów. Zapośredniczenie, sytuacja gdy obiekt uczucia lub pożądania erotycznego jest jedynie domyślny lub wręcz - ma charakter symulakru, stały się codziennością. Numer "Tekstów Drugich" przynosi wieloaspektowy opis nowych zjawisk, zarówno z punktu widzenia zmian, jakie wnoszą technologie, jak i relacji płci, których umowność podkreśla nowa refleksja humanistyczna. Obrazy z gier komputerowych są niepokojącym świadectwem nowej wrażliwości. Główne pole refleksji wyznaczają trzy zamieszczone w dziale Prezentacje tłumaczenia: Dominca Pettmana Miłość w czasach Tamagotchi, Stevena Shaviro Życie erotyczne maszyn i Lee Mackinnon Maszyny miłosne. Ponadto: recenzje, interpretacje i w dziale Archiwalia odnaleziony przez Piotra Mitznera wykład Wiktora Woroszylskiego o inteligencji rosyjskiej.
23 Kwiecień 2020

2019 nr 4: Maranizm nowoczesnyDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Tematem wiodącym numeru jest rozmyta, zindywidualizowana, artystyczna tożsamość żydowska w kulturze polskiej, ujawniająca się w skomplikowanej sytuacji po Zagładzie. Słowo "maranizm" - genetycznie związane z tradycją iberyjsko-sefardyjską - używane jest w polskiej humanistyce dopiero od kilku lat, autorzy tego numeru zdecydowali się na jego zapis z jednym "r". Jakub Momro zwraca uwagę na treści, łączone - być może niesłusznie - ze słowem "tożsamość". Agata Bielik -Robson pokazuje żydowską "tradycję ukrytą" jako fenomen nowoczesności i jeden z rysów kultury polskiej; Piotr Bogalecki w szkicu o Julianie Kornhauserze i Adam Lipszyc w szkicu o Piotrze Sommerze interpretują marańskie motywy w twórczości dwu ważnych poetów. Piotr Sadzik pokazuje obecność żydowskich motywów w twórczości Leopolda Buczkowskiego. Ewa Kobylińska - Dehe pokazuje ścieżki myśli Derridy. Także mniejsze, bardziej szczegółowe teksty tego numeru odnoszą się do tematu: Monika Adamczyk - Garbowska przedstawia Adelę S., zapomnianą pierwszą tłumaczkę Alicji Lewisa Carrolla. Łukasz Tomasz Sroka przedstawia sylwetkę i dorobek Ryszarda Löwa, znakomitego polonisty, mieszkającego w Izraelu. Poza tym recenzje.
22 Kwiecień 2020

2019 nr 3: Współczesność i gatunkiDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o współczesnych rozumieniach kategorii gatunku ze wstępem Nasiłowskiej, a w nim m. in. Obremski o nikiformie, Nawarecki o zadaniach tekstowych z matematyki, Karpowicz o codziennych gatunkach ustnych w kontekście twórczości Białoszewskiego, Samborska-Kukuć o narracyjnych polilogach lokomocyjnych, Bukowiecka o przetwarzaniu gatunkowych form wypowiedzi, a Śniecikowska na temat futurystycznej ulotki odnalezionej w 2018 roku. W numerze również artykuły dotyczące praw kobiet i biografistyki: Zawiszewskiej na temat Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Lisek o działalność żydowskich feministek i poetek jidysz, Dudy o wsparciu mężczyzn w walce o prawa wyborcze Polek oraz Mrozik na temat biografistyki na przykładzie Zofii Dembińskiej. Ponadto Kuziak analizuje wykłady Mickiewicza w Collège de France, Węgrzyn Pamiątki Soplicy, Wilczyński podmiot romantycznym w twórczości Sebalda, Baczyński biografię S. Vincenza, Zawadzka drukowane poradnictwo dla młodzieży w latach 70, a Jasnowski powieść Bärfussa Koala. W numerze również recenzje: Juchniewicza na temat Rozrachunków z wojną [S. Buryły], Kobiałki poświęcone Antropologii lasu [A. Konczal] oraz Bernackiego wokół wizji hermeneutyki M. Januszkiewicza. Publikujemy także fragmenty korespondencji Cz. Miłosza i A. Kowalskiej oraz tłumaczenie Gatunku jako formy życia I. Nelson i S. Gayk.
26 Sierpień 2019

2019 nr 2: Gatunki staropolskieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nowy numer o gatunkach i literaturze staropolskiej, ze wstępem M. Zielińskiej, a w nim m. in. Cybulski o retoryce tekstologii, Gruchała o kazaniach wzorcowych ks. Piotra Skargi, Ryszka-Kurczab na temat Rozmów chrystyjańskich Marcina Czechowica, Górska o staropolskiej lemmie w teorii i praktyce, Śnieżko o renesansowej modernizacji kroniki uniwersalnej a Ryczek o kategorii charakteru lirycznego. Ponadto Prejs opisuje rolę gatunków w procesie odzyskiwania intencji komunikacyjnej a Kazańczuk anatomię herbarzy, Kochan analizuje Postępek prawa czartowskiego, Bohuszewicz opozycję „romans” – powieść, Dąbrówka, Gacka i Kazańczuk problemy wydań krytycznych, Wojtowicz Figliki M. Reja, Urban-Godziek polskie poranne pieśni miłosne, Nowaszczuk kontrowersje wokół epigramu, Partyka małe formy literackie, a Dąbrówka polemizuje z Cybulskim. W numerze również Zaleski o kategorii wstydu w kontekście opowiadania Z. Haupta Coup de grace, Pospiszył o ‘biologii Hitlera’, Giergiel i Taczyńska na temat kulturowej mapy romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji oraz Koprowska o relacji między miejscem urodzenia a projektowaniem tożsamości. Publikujemy również: tłumaczenie tekstu W. Tiupy (Własności gatunkowe strategii narracyjnych); recenzje: Szymborskiej na temat Pozycji smaku i Siewior o nowym regionalizmie, także wspomnienie Fitas o Józefie Japoli.
22 Maj 2019
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji