EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Muzy starsze i młodsze / 2003 / 4

Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Ryszard Nycz Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001

W oczach Dürera. O nowej książce Marka Bieńczyka

Indeks autorów: Maria Janion
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Marek Bieńczyk Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002

Awangarda seksualna

Indeks autorów: Paweł Leszkowicz
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Richard Meyer Outlaw Representation. Censorship and Homosexuality in Twentieth-Century American Art, Oxford 2002

Świat (w tekstach) kultury. Wokół książki Piotra Kowalskiego Theatrum świata wszystkiego...

Indeks autorów: Jakub Muchowski
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Piotr Kowalski Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz. O wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemskiego, Kraków 2000

Strindberg a sprawa polska

Indeks autorów: Dorota Sajewska
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Andrzej Nils Uggla Strindberg a teatr polski 1890-1970, przeł. E. Gruszczyńska, Warszawa 2000

Bezkrytycznie

Indeks autorów: Joanna Sosnowska
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Izabela Kowalczyk Ciało i władza: polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002

Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 2003 / 4

Autor przypomina jeden z nurtów anglosaskiej tradycji rozumienia impresjonizmu, zastanawiając się nad konsekwencjami nieobecności tej tradycji w Polsce dla literaturoznawstwa i dzisiejszych badań nad modernizmem

Dlaczego literatura popularna jest popularna?

Indeks autorów: Agnieszka Fulińska
Numer: 2003 / 4

Autorka odpowiada na to pytanie analizując trzy aspekty literatury popularnej: (1) związek z najważniejszymi archetypami ludzkości, (2) klasyczna forma narracyjna i (3) bezpośrednia reakcja na otaczający świat i problemy żyjącego w nim człowieka

Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej

Indeks autorów: Andrzej Hejmej
Numer: 2003 / 4

O rozproszonych w literaturze partyturach, które zatracają pierwotny charakter muzycznego funkcjonowania, stając się – jako swoiste interteksty – przedmiotem interdyscyplinarnych badań muzyczno-literackich

Burząc Moskwę... O postkomunistycznym ikonoklazmie

Indeks autorów: Wojciech Tomasik
Numer: 2003 / 4

Analiza werbalnych obrazów burzenia warszawskiego kina Moskwa, odczytywanych na tle dziewiętnastowiecznego dyskursu o kolei, który – jak dowodzi Autor – dostarczył scenariuszy dla spektakli symbolicznej zemsty na komunistycznej przeszłości

Drugi oddech nowoczesności

Numer: 2003 / 4

Krytyczne omówienie Heinricha Klotza programu drugiej moderny w odniesieniu do architektury i innych sztuk plastycznych]

Parodia konstruktywna raz jeszcze. O piosenkach zespołu Kury z płyty P.O.L.O.V.I.R.U.S.

Indeks autorów: Grzegorz Marzec
Numer: 2003 / 4

Autor dowodzi, iż u źródeł parodii w tekstach T. Tymańskiego, leży przekonanie, iż, by zbliżyć się do szczerości, trzeba potęgować nieszczerość, by zbliżyć się do prawdy – nieprawdę

Sztuka dokumentu - fotografia i trauma

Indeks autorów: Marianna Michałowska
Numer: 2003 / 4

Na przykładzie reprezentacji artystycznych, podejmujących wątek Holokaustu, Autorka rozwija tezę, iż dzięki fotografii stajemy się świadomi tego, co widzimy,

W świecie melancholii. O Marii Malczewskiego i obrazach C.D. Friedricha

Indeks autorów: Piotr Śniedziewski
Numer: 2003 / 4

Autor podąża za sugestią Malczewskiego, by symbolikę Marii rozpatrywać na tle przekształceń ikonograficznych. W centrum zainteresowania pojawia się malarz, o którym Malczewski jednak nie wspomina…

Grottger i jego cień

Indeks autorów: Ewa Toniak
Numer: 2003 / 4

O przedstawieniu Żydów w twórczości Grottgera

Pokazać ogień w głowie

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 2003 / 4

O młodym teatrze polskim i problemach podsuwanych widzom w spektaklach; wokół książek P. Gruszczyńskiego i J. Kopcińskiego

Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2003 / 4

O wątpliwościach, jakie budzi lektura anegdot, którymi Stanley Fish podpiera wywody teoretyczne

Konspiracja! - Prowokacja? - Inspiracja! Uwagi o książce Mariana Apfelbauma o Żydowskim Związku Wojskowym

Indeks autorów: Paweł Szapiro
Numer: 2003 / 4

O kontrowersjach wokół Żydowskiego Związku Wojskowego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji