EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Henryk Markiewicz

Uwagi fachowca (w swych intencjach) o tym, jak intelektualiści bronią humanistyki

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2012 / 5

W tekście tym autor omawia poglądy zachodnich intelektualistów i Michała Pawła Markowskiego zawarte w jego artykule Humanistyka: niedokończony projekt [„Teksty Drugie” 2011 nr 6]. Ukazuje, że autorzy ci, po pierwsze, wąsko traktują humanistykę ograniczając ja do dyscyplin zajmujących się literatura i sztuką [z pominięciem np. historii czy językoznawstwa]. Po drugie – uzasadniają oni tylko użyteczność kształcenia humanistycznego na uniwersytetach, nie zaś humanistyki jako działalności badawczej poszerzającej wiedzę o pewnych dziedzinach kultury.

Karol Irzykowski - teoretyk języka poezji. Na marginesie książki Henryka Markiewicza pt. Czytanie Irzykowskiego…(2011)

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Odwołując się do książki Henryka Markiewicza autor podejmuje problmatykę teorii języka poezji jako rozumienia niezrozumiałości, w której rozumienie pojmuje się jako włączenie nowego pojęcia we własny system. Metafora traktowana jest tu jako przykładowy zabieg języka poezji i zostaje zestawiona z dowcipem jako formą jej desakralizacji. Autor opisuje pojecie skali metafory jako mierzenie dystansu miedzy podstawą a nośnikiem.

Niemożliwa, ale niezbędna

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Autor omawia tezy artykułu Ryszarda Nycza Możliwa historia literatury („Teksty Drugie” 2010 nr 5). Przypomina, że przeoczony przez Nycza pozytywistyczny i postpozytywistyczny model historii literatury szeroko uwzględniał postulowane przez niego uwarunkowania kontekstowe, nadto zaś w późniejszej fazie wyodrębniał zjawiska literackie na zasadzie nie narodowej, lecz funkcjonalnej, co łączyło się ze stosunkowo najmniejszymi trudnościami. Nie jest jasne, jak miałoby wyglądać budowanie historii literatury na zasadzie tego, co różnojęzyczne, etnicznie hybrydyczne i zdeterytorializowane. Rozpatrywanie jej w kategoriach relacji centrum-peryferie także nie zapewnia przejścia do syntezy historycznoliterackiej. Zauważa wreszcie autor, że Nycz głosi najpierw aspektowy i sperspektywizowany sposób uprawiania historii literatury, w zakończeniu jednak postuluje opisanie historii literatury „taką, jaką rzeczywiście była” wskutek realnych warunków swego rozwoju. Takie odejście od panującego relatywizmu uważa autor za bardzo pożądane.

Antropologia pozytywizmu czy jego czarna legenda

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2010 / 5

Odpowiedź na ankietę

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

O literaturze, literaturoznawstwie i przyszłości dyscypliny, czyli dlaczego warto się upierać przy tym, że dwa razy dwa jest jednak cztery.

Odpowiedź miłoszologom

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2008 / 5

Autor odpowiada na głosy w dyskusji nad jego artykułem Czego nie rozumiem w Traktacie moralnym („Teksty Drugie” 2006 nr 5), zamieszczone w niniejszym numerze.

Ingarden nieobecny?

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2008 / 3

Komentarz do: Danuta Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe „Universitas”, Kraków, 2007. Autor nie zgadza się z tezą Danuty Ulickiej o „nieobecności [Romana] Ingardena w myśli literaturoznawczej ostatnich dwudziestu lat”, zwłaszcza u dekonstrukcjonistów. Markiewicz dowodzi, iż właśnie w tym dwudziestoleciu światowe uznanie dla Ingardena jako klasyka myśli literaturoznawczej nie tylko nie osłabło, ale się upowszechniło. Wśród przedstawicieli swego pokolenia znajduje się na pewno w pierwszej dziesiątce najczęściej przypominanych.

Jeszcze raz o poetyce, teorii literatury i interpretacji

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2007 / 4

Polemika z: Anna Burzyńska Anty-teoria literatury, Kraków 2006

Czego nie rozumiem w Traktacie moralnym?

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2006 / 5

Protokół kłopotów i niepowodzeń interpretacyjnych towarzyszących lekturze tekstu Cz. Miłosza

Przeciw nienawiści i pogardzie

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2004 / 6

O pisarzach, uczonych i publicystach, którzy czynnie sprzeciwiali się przejawom antysemityzmu w przedwojennej Polsce

Do genezy Ferdydurke

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2004 / 6

Komentarz do opowiadania Gombrowicza Uszy publikowanego w tym samym numerze

Czytając Słownik realizmu socjalistycznego

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004

Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2003 / 4

O wątpliwościach, jakie budzi lektura anegdot, którymi Stanley Fish podpiera wywody teoretyczne

Jak się dawniej dedykacje pisały

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2002 / 4

Autor kreśli losy dedykacji w piśmiennictwie polskim XIX w., z wyłączeniem dedykacji rękopiśmiennych

Dziesięć najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w.

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Niewiarygodna książka

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2001 / 5

Recenzja. Ewa Ihnatowicz Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000

Marginalia do Samoantysockrytyki

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2000 / 3

Uwagi i sprostowania do tekstów M. Zawodniaka, J. Batesa i S. Boym (zob. 2000 nr 1/20)

Staroświeckie glosy

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1997 / 6

Sześć obiekcji wobec artykułu Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze)

Dobra robota

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 6

Recenzja. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bio-bibliograficzny, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 1994-1995

Dekonstrukcja Przyjaciół Mickiewicza

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 2

Interpretacja Mickiewiczowskiej bajki jako parodia lektury dekonstrukcjonistycznej

Niedobry Informator

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 2

Krytyczne uwagi na temat Informatora wydanego przez Instytut Badań Literackich PAN

Odpowiedź na ankietę podręcznikową

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Glosa o pojęciu literatury współczesnej

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Dzieje i znaczenia terminu literatura współczesna w Polsce na tle europejskim

Pamflet na książkę Hermeneuty

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1994 / 3

Polemika z książką Ryszarda Przybylskiego Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o Dziadach, Warszawa 1993

Postmodernizm i krytyka feministyczna

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Nota o wzajemnych relacjach między dwoma pojęciami i ich desygnatami

Spór o przełom pozytywistyczny

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Zestawienie i dyskusja z periodyzacjami i opisami przełomu antypozytywistycznego oraz propozycja nowego ujęcia problemu

Zrzędność bez przekory

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1990 / 2

Wnikliwe, utrzymane w dość minorowym tonie refleksje na temat obecnej sytuacji nauki o literaturze w Polsce

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji