EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Różewicz i inni poeci / 2007 / 3

Hiperprzygody poezji współczesnej

Numer: 2007 / 3

Recenzja. Bogusława Bodzioch-Bryła Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Kraków 2006

Poza pisanie/czytanie miasta

Indeks autorów: Elżbieta Rybicka
Numer: 2007 / 3

Recenzja. Ewa Rewers Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005

Awangarda krakowska

Indeks autorów: Andrzej Szahaj
Numer: 2007 / 3

Recenzja. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, M.P. Markowski, Kraków 2006

Witkacy w obrazach

Indeks autorów: Katarzyna Taras
Numer: 2007 / 3

Recenzja. Ewa Makarczyk-Schuster Przestrzeń i znaki przestrzeni w utworach scenicznych Stanisława Ignacego Witkiewicza lat dwudziestych albo czy na końcu sceny można jeszcze wyciągnąć rękę?, Warszawa 2005

Podmiot w doktrynie

Indeks autorów: Wojciech Tomasik
Numer: 2007 / 3

Recenzja. Jacek Łukasiewicz Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006

Różewicz-nihilista

Indeks autorów: Michał Januszkiewicz
Numer: 2007 / 3

Autor dowodzi, iż alternatywa moralista czy nihilista w wypadku Różewicza jest nie tylko błędna i wyczerpana, lecz także prowadzi do nieporozumień związanych ze współczesnym znaczeniem pojęcia nihilizm

Nasze pomniki są dwuznaczne…. O epitafiach Tadeusza Różewicza

Indeks autorów: Hanna Marciniak
Numer: 2007 / 3

Tekst jest próbą interpretacji wybranych wierszy i esejów Tadeusza Różewicza w kontekście problematyki funeralno-komemoratywnej

Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga

Indeks autorów: Iwona Misiak
Numer: 2007 / 3

Interpretacja tomu Barańczaka Chirurgiczna precyzja. Wiersze i piosenki z lat 1995-1997

Liryki homoseksualne Whitmana w kulturze i literaturze polskiej (problemy translatologiczne i interpretacyjne)

Indeks autorów: Marta Skwara
Numer: 2007 / 3

Historia interpretowania w Polsce wątków homoseksualnych w życiu i twórczości Whitmana

Jedna chwila. Fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku

Indeks autorów: Cezary Zalewski
Numer: 2007 / 3

Artykuł stanowi interpretacje trzech utworów lirycznych, które koncentrują się wokół aktu fotografowania – wierszy T. Czyżewskiego, S. Barańczaka i J. Szubera

Wokół formizmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego

Indeks autorów: Sławomir Sobieraj
Numer: 2007 / 3

O formizmie literackim, którego nadrzędnym celem i wyróżnikiem jest kompozycja poetycka budowana na wzór kompozycji malarskiej (ewentualnie muzycznej)

Po co literatura jeszcze jest? Na motywach książek Janusza Sławińskiego Przypadki poezji i Miejsce interpretacji

Indeks autorów: Stefan Szymutko
Numer: 2007 / 3

Autor kwestionuje rzekomo niepodważalną istotność interpretacji w literaturoznawstwie, postulując ukierunkowanie literaturoznawstwa na przedmiot, nie na kwestie metodologiczne

Poeta jako antropolog

Indeks autorów: Marcin Telicki
Numer: 2007 / 3

O wartości antropologicznych analiz dokonywanych przez badaczy literatury i immanentnie wpisanych w nowoczesną lirykę

Kilka uwag o poetyckim dialogu Tadeusza Różewicza i Adama Czerniawskiego

Indeks autorów: Magdalena Rabizo-Birek
Numer: 2007 / 3

Autorka analizuje m.in. problem sygnatur – poetyckich portretów wzajemnych, oraz dialogiczność podejmowanych przez poetów zagadnień autotematycznych, związanych z istotą poezji i etosem poety

Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu Dla Jana Polkowskiego

Indeks autorów: Edyta Antoniak
Numer: 2007 / 3

Interpretacja wiersza M. Świetlickiego Dla Jana Polkowskiego przez pryzmat opublikowanego wcześniej utworu S. Matusza Nie podaję nikomu ręki

Kłopoty z początkiem - Herodiada Gustawa Flauberta

Indeks autorów: Piotr Śniedziewski
Numer: 2007 / 3

Autor ukazuje zabiegi w noweli Flauberta, dzięki którym pisarz podważa bezwzględne znaczenie początku i rozwija własny model pisarstwa historycznego

O zwrotach, czyli kilka uwag o tak zwanej komunikacji literackiej

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 2007 / 3

Polemika z jedną z tez zawartych w książce Anny Burzyńskiej Anty-teoria literatury, Kraków 2006

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji