EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Andrzej Dąbrówka

Ars sine scientia nihil est. Respons na koreferat dra Łukasza Cybulskiego

Indeks autorów: Andrzej Dąbrówka
Numer: 2019 / 2

Artykuł nie jest szczegółową polemiką ze stanowiskiem dra Cybulskiego, ale wychodzi od sprzeciwu wobec jego konkluzji stawiającej praktykę literacką dawnych czasów ponad nasze „spekulacje” co do jej funkcjonowania. Każdą praktykę poprzedza pewna teoria, której określenie pozwala nie tylko należycie rozumieć dawne praktyki, ale uzupełniać wiedzę tam, gdzie brakuje materialistycznie utrwalonych danych. Zasadniczą teorią jest stara retoryka literacka, która zyskuje na heurystycznej wartości dzięki nowym ujęciom ontologii dzieła sztuki i konstruktywistycznej tekstologii.

Słowa kluczowe: książka rękopiśmienna, retoryka, tekstologia, edycja krytyczna, ontologia sztuki, materializm, radykalny konstruktywizm.

Keywords: manuscript book, rhetorics, textual scholarship, critical edition, ontology of art, radical constructivism

Jak wydać twórczość Tomasza Nargielewicza? Stanowisko Pracowni Literatury Średniowiecza IBL PAN w sprawie edycji krytycznej kodeksu Ossolineum Pawlik

Numer: 2019 / 2

20 XI 2017 w Zespole Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych odbyło się zebranie, na którym M. Kazańczuk i D. Gacka przedstawili swoją koncepcję przygotowywanej edycji tekstów Tomasza Nargielewicza. Polegałaby ona na wydaniu jedynie dłuższych form fabularnych, z pominięciem krótkich, które były już wcześniej wydane przez Teresę Kruszewską-Michałowską. W trakcie dyskusji przedstawiciele Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Pisarzy Staropolskich zakwestionowali tę koncepcję, wyrażając pogląd, że edycja powinna odzwierciedlać dokładnie zawartość i układ manuskryptu. W efekcie tej dyskusji Zespół i Kierownik Pracowni uzasadnili szczegółowo swoją koncepcję w „Stanowisku Pracowni”. Przedstawili ją na seminarium kodykologicznym wraz z koreferatem dra Cybulskiego, do którego odniósł się A. Dąbrówka w swoim „responsie”.

Słowa kluczowe: książka rękopiśmienna, tekstologia, edycja krytyczna, tekst staropolski.

Keywords: manuscript book, textual scholarship – premodern, critical edition, Polish prose – 18th c.

Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne

Indeks autorów: Andrzej Dąbrówka
Numer: 2002 / 5

O sądowych procesach zwierząt w Europie między XIII a XVIII wiekiem i ich funkcjach rytualnych

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji