EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Mariusz Kazańczuk

Jak wydać twórczość Tomasza Nargielewicza? Stanowisko Pracowni Literatury Średniowiecza IBL PAN w sprawie edycji krytycznej kodeksu Ossolineum Pawlik

Numer: 2019 / 2

20 XI 2017 w Zespole Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych odbyło się zebranie, na którym M. Kazańczuk i D. Gacka przedstawili swoją koncepcję przygotowywanej edycji tekstów Tomasza Nargielewicza. Polegałaby ona na wydaniu jedynie dłuższych form fabularnych, z pominięciem krótkich, które były już wcześniej wydane przez Teresę Kruszewską-Michałowską. W trakcie dyskusji przedstawiciele Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Pisarzy Staropolskich zakwestionowali tę koncepcję, wyrażając pogląd, że edycja powinna odzwierciedlać dokładnie zawartość i układ manuskryptu. W efekcie tej dyskusji Zespół i Kierownik Pracowni uzasadnili szczegółowo swoją koncepcję w „Stanowisku Pracowni”. Przedstawili ją na seminarium kodykologicznym wraz z koreferatem dra Cybulskiego, do którego odniósł się A. Dąbrówka w swoim „responsie”.

Słowa kluczowe: książka rękopiśmienna, tekstologia, edycja krytyczna, tekst staropolski.

Keywords: manuscript book, textual scholarship – premodern, critical edition, Polish prose – 18th c.

Anatomia herbarza

Indeks autorów: Mariusz Kazańczuk
Numer: 2019 / 2

Koryfeusze heraldyki w dawnej Polsce bez wątpienia znali słowo „herbarz”, ale nie umieszczali go w tytułach swoich prac, gdyż w ich czasach nie oznaczało ono bynajmniej księgi herbowej, lecz… zielnik. Współczesna kategoria genologiczna herbarza wywodzi się z tradycji dopiero XIX-wiecznej. W odniesieniu do piśmiennictwa staropolskiego należy ją rozumieć szeroko, skoro w jej granicach mają się zmieścić dzieła bardzo odmienne i niepodobne do siebie. Na różnice między nimi warto spojrzeć przez pryzmat teorii Karlheinza Stierlego, z której można wysnuć stwierdzenie: każdemu dziełu nadaje kształt jego funkcja. Ważne jest to, kto pisze i dla kogo. Artykuł stanowi próbę sformułowania refleksji genologicznej na temat herbarzy staropolskich. Akcentuje i uzasadnia pogląd autora o związku tego gatunku z dawną historiografią.

Słowa kluczowe: herby, herbarze, szlachta, historiografia, dawna Polska, genologia, literatura staropolska

W kręgu piekła barokowego

Indeks autorów: Mariusz Kazańczuk
Numer: 1998 / 6

Geneza i motywy tematyki infernalnej w piśmiennictwie europejskim XVII i XVIII wieku

Opis Bożego Narodzenia (Dwie karty ze starej kroniki)

Indeks autorów: Mariusz Kazańczuk
Numer: 1996 / 6

Fragmenty rękopisu Liborego Sroczyńskiego herbu Nowina, franciszkanina żyjącego w drugiej połowie XVIII wieku

Opowieści okrutne z jezuickiego rękopisu

Indeks autorów: Mariusz Kazańczuk
Numer: 1994 / 3

Niepublikowane wcześniej fragmenty rękopiśmiennego zbioru Historye świeże i niezwyczajne z przełomu XVII i XVIII wieku, opracowane przez autora wraz z komentarzem o relacji między wiarą i okrucieństwem

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji