EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Andrzej Juchniewicz

Więcej niż zwłoki

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2024 / 1

Recenzja: NekroprzemocPolityka, kultura i umarli [Necroviolence. Politics, Culture, and The Dead], Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2022.

Słowa klucze: nekrohumanistyka, nekroprzemoc, obrazy, studia nad martwym ciałem, zmarli

Keywords: necrohumanities, necroviolence, pictures, dead body studies, the dead

Opisać kobiecy podmiot lagrowy

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2023 / 4

Recenzja: B. Czarnecka: Słabe ciała wojny. Biologie i biografie kobiet w obozach koncentracyjnych [Weak Bodies of War. Biologies and Biographies of Women in Concentration Camps], Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2022.

Słowa kluczowe: Kobiece ciała, samostanowienie, obozy koncentracyjne, opór, biografia

Keywords: female bodies, self-determination, concentration camps, resistance, biography

Kto nie boi się syntezy literatury wojennej? Uwagi o książce Sławomira Buryły

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2023 / 1

Recenzja: S. Buryła: Wojna i okolice [War and Vicinity], Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.

Słowa kluczowe: druga wojna światowa, powojnie, pogrom, utopia, męskość

Keywords: second world war, after war, pogrom, utopia, masculinity

Humanistyka wobec fashion studies

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2022 / 5

Recenzja: K. Sulej: Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i Zagłady [Personal things. The story about clothes in concentration and extermination camps], Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2020.

Słowa kluczowe: obozowa codzienność, ubrania, materialność Zagłady, zwrot ku rzeczom, humanistyka nieantropocentryczna, moda

Ekspansja zielonych studiów filologicznych

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2022 / 4

Recenzja: A. Ubertowska: Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą , IBL PAN, Warszawa 2020.

Słowa klucze: ekokrytycyzm, zielone literaturoznawstwo, humanistyka nieantropocentryczna, Holokaust, ludobójstwo

Rewindykacje i eskalacje talentów

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2020 / 3

Artykuł Rewindykacje i eskalacje talentów jest recenzją książki Formy (nie)obecnościSzkice o współczesnej poezji kobiet, wydanej w 2018 roku, poświęconej twórczości poetek znanych, a także wyeliminowanych z kanonu poezji XX wieku. Autor recenzji podkreśla wartość projektu, którego celem jest włączenie dorobku kobiet do głównonurtowej narracji o przemianach polskiej poezji, jednak nie na prawach suplementu, lecz z poszanowaniem odrębności tematycznej i formalnej poezji kobiecej. Część badaczek, biorących udział w projekcie, postuluje konieczność odrzucenia kryterium ekwiwalencji dykcji kobiecych względem męskich idiomów (casus Julii Hartwig), które legitymowałoby przynależność poetek do kanonu, inne natomiast skłaniają się ku strategii zagospodarowywaniu nisz (casus „pytalika” jako gatunku prywatnego w twórczości Joanny Pollakówny). Niektóre badaczki jako kryterium różnicujące i dowartościowujące „kobiece pisanie” proponują formuły noszące znamiona autocharakterystyk (kapłanka, wiedźma, prowokatorka, mistyczka). Wszystkie szkice spełniają obietnicę dowartościowania poezji kobiecej i uznania jej za zaangażowaną, interwencyjną, a także zobligowaną do trwania przy najsłabszych.

Słowa kluczowe: feminizm, kanon, cielesność, macierzyństwo, żałoba

Nie ma ucieczki od syntezy?

Indeks autorów: Andrzej Juchniewicz
Numer: 2019 / 3

Recenzja: S. Buryła: Rozrachunki z wojną [Settling Accounts with War], Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.

Słowa kluczowe: Zagłada, synteza, metodologia, studium przypadku, badania przekrojowe.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji