EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Anna Bednarczyk

Tłumaczenie zindywidualizowane albo o motywacji tłumacza (na materiale wierszy Osipa Mandelsztama)

Indeks autorów: Anna Bednarczyk
Numer: 2018 / 4

Artykuł dotyczy zindywidualizowanego podejścia do przekładu (zależnego od cech twórczości konkretnego autora – w tym wypadku Osipa Mandelsztama). Tłumaczenie jest rozpatrywane w kontekście analizy pretranslatorskiej, z uwzględnieniem uwarunkowań powstania tekstu, dominant translatorskich i przeszkód stojących przed tłumaczem. W pierwszej części rozważań zajęto się kwestią przekładowych uwarunkowań twórczości poety, co pozwoliło wyciągnąć wnioski odnoszące się do specyfiki takiego tłumaczenia. W kolejnej, dokonano analizy pretranslatorskiej trzech wierszy Mandelsztama, zostały tu również zaprezentowane własne przekłady oraz uwagi dotyczące procesu i rezultatu translacji.

Słowa kluczowe: przekład (tłumaczenie), analiza pretranslatorska, Osip Mandelsztam

Co jest oryginałem i czym jest tłumaczenie?

Indeks autorów: Anna Bednarczyk
Numer: 2014 / 4

Artykuł prezentuje problematykę związaną z przekładem popularnego w ostatnim czasie w Rosji gatunku poezji awangardowej, jakim jest plagiART (plagiat artystyczny). O sztuce apriopriacji pisze się zwykle w kontekście postmodernizmu, przy tym badania nad nią najczęściej dotyczą sztuk wizualnych. Prezentowane rozważania odnoszą się jednak do utworów poetyckich, a problemem badawczym stała się w artykule możliwość tłumaczenia plagiARTu w kontekście ekwiwalencji pożądanej i rzeczywistej (zgodnie z terminologią szkoły polisystemowej), ustalenia autorstwa oryginału i tłumaczenia oraz związanych z tym dylematów etycznych, które wywołują zasady prawa autorskiego.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji