EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Dariusz Brzostek

Kable, sieci, przemieszczenia. Filolog w świecie poza tekstem

Indeks autorów: Dariusz Brzostek
Numer: 2023 / 1

Tematem tego artykułu będzie fenomen przemieszczenia badacza w polu akademickim osadzony w kontekście społecznych obiegów wiedzy – zarówno wewnątrz zinstytucjonalizowanego świata nauki, jaki i między akademią oraz instytucjami kultury i sztuki, zajmującymi się popularyzacją wiedzy naukowej na różnych poziomach: eksperckich, recenzenckich, kuratorskich, badawczych oraz artystycznych. Studium przypadku stanowić będzie akademickie przemieszczenie między naukami filologicznymi i kulturoznawczymi, a także między tekstocentrycznie zorientowanym literaturoznawstwem a pozatekstową (lub kontekstową) orientacją badawczą sound studies, postrzegane je jako formę poszukiwania tego, co nielogocentryczne lecz obdarzone znaczeniem i sensotwórcze (jak dźwięk, medium czy technologia) – choćby jako punkt oporu wobec dyskursów dominacji lub dominacji dyskursu. W celu opisania tego procesu oraz jego doświadczenia wykorzystane zostaną narzędzia autoetnografii krytycznej, a także antropologiczne kategorie „bycia-nie-na-miejscu” oraz „głębokiej gry” jako operacyjne pojęcia określające cyrkulację wiedzy akademickiej.

Słowa kluczowe: humanistyka, obiegi wiedzy, autoetnografia, filologia, sound studies

Tworzenie (się) laboratorium. Humanistyka wobec materialności narzędzi i przedmiotów badania

Indeks autorów: Dariusz Brzostek
Numer: 2021 / 2

Recenzja: Piotr Marecki Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Słowa kluczowe: laboratorium, humanistyka, praktyka, eksperyment, teoria aktora-sieci

Tyrania oka, pokora ucha? O potrzebie sound studies

Indeks autorów: Dariusz Brzostek
Numer: 2015 / 5

Artykuł prezentuje kluczowe problemy, pojęcia oraz obszary zainteresowania badawczego współczesnych sound studies, sytuując je w kontekście takich zagadnień jak: media i pamięć społeczna, dialektyka głosu i władzy, reprodukcja dźwięku i tożsamość kulturowa. W kontekście tym mieszczą się także różnorodne (w sferze tematu i metody) badania poświęcone zarówno mediatyzacji doświadczenia akustycznego przez media elektroniczne (poczynając od form „archeologicznych” jak walkmany czy discmany, aż po formy „futurystyczne” telefony komórkowe i iPody), jak i przekształceniom środowiska akustycznego w wyniku działania mediów, by wspomnieć tu tylko prace inspirowane ekologią akustyczną R. Murraya Shafera, odnoszące się m.in. do dźwięku w przestrzeni publicznej, zanieczyszczenia hałasem miejskiej sonosfery oraz środowisk akustycznych typu lo-fi i hi-fi.

Lemowersum przenicowane?

Indeks autorów: Dariusz Brzostek

Recenzja. Jerzy Jarzębski Wszechświat Lema, Kraków 2003

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji