EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Hanna Kozińska-Witt

Przerwane tradycje? Żydzi w wielkomiejskich samorządach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Poznań i Warszawa

Indeks autorów: Hanna Kozińska-Witt
Numer: 2013 / 5

Artykuł stanowi próbę porówniania zasad partycypacji przedstawicieli różnych lokalnych środowisk żydowskich w samorządach miejskich trzech gmin wielkomiejskich Drugiej Rzyczypospolitej. Analizie poddano zagadnienie, jaki status przyznawano przedstawicielom Żydów w danym samorządzie. Zarówno rozwiązania prawne, tradycje zwyczajowe, jak i percepcje i reakcje miejscowych społeczności różniły się „dzielnicowo”, co tłumaczyło się m.in. odmiennością zaborczej przeszłości. Przedstawiono rozwój sytuacji w samorządach w Drugiej Rzeczypospolitej podkreślając utrzymujące się regionalizmy. Uwypuklono problem, jak na sytuację w danym samorządzie wpływała ogólna sytuacja polityczna, szczególnie wzmagający się interwencjonizm. Podkreślono zależność między dążnością do zespolenia regionów i dążeniem do ujednolicenia systemu administracji, a sytuacją przedstawicieli Żydów w samorządzie.

Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.

Indeks autorów: Hanna Kozińska-Witt
Numer: 1996 / 6

Artykuł o dziejach wnarodowienia i akulturacji inteligencji żydowskiej – na marginesie książki Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto (Kraków 1994)

Asymilacja po krakowsku: przypadek Ludwika Gumplowicza

Indeks autorów: Hanna Kozińska-Witt
Numer: 1992 / 5

Autorka rozważa przyczyny braku akceptacji wybitnego uczonego pochodzenia żydowskiego w konserwatywnym środowisku krakowskim

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji