EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Kamila Budrowska

O zapomnianych wierszach Juliana Kawalca z 1947 r.

Indeks autorów: Kamila Budrowska
Numer: 2015 / 4

Artykuł oparty jest na badaniach źródłowych prowadzonych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole Ministerstwa Kultury i Sztuki. Autorka odnalazła i opisała nieznane materiały: ankietę personalną i list napisany przez Juliana Kawalca, z dołączonymi doń interesującymi pod względem artystycznym juweniliami poetyckimi pisarza, cyklem Czary i praca. Na podstawie znalezisk postawiła wniosek, iż na początku drogi twórczej Kawalec wybierał jako drogę ekspresji zarówno prozę, jak i poezję.

Perspektywy edytorskie wynikające z penetracji archiwów cenzury (1948-1958)

Indeks autorów: Kamila Budrowska
Numer: 2011 / 5

Artykuł zawiera propozycje teoretyczne dotyczące edycji dzieła współczesnego w sytuacji, gdy pojawiają się nowe możliwości w związku z informacjami pozyskanymi z archiwów cenzury. Autorka kategoryzuje i opisuje cenzorskie zabiegi, których dokonywano w latach 1948-1958. Popierając wywody przykładami z własnej kwerendy, wyróżnia: zatrzymania, przekształcenia głębokie, przekształcenia płytkie (zewnętrzne i wewnętrzne). Postuluje przywracanie tekstom postaci sprzed ingerencji cenzury, zastanawiając się jednocześnie nad trudnościami i ograniczeniami takich zabiegów. Na koniec przedstawia wzór wydania nowego typu, nazywając je roboczo „editio restituta”.

Proza polska po rosyjsku

Indeks autorów: Kamila Budrowska
Numer: 2006 / 3

Recenzja. Wiktoria Jakowliewna Tichomirowa Polskaja proza o wtoroj mirowoj wojnie w socjokulturnom kontiekstie. 1989-2000, Moskwa 2004

Kobieta w procesie literackiego komunikowania. Rozważania teoretycznoliterackie i nie tylko

Indeks autorów: Kamila Budrowska

O definicjach pisarstwa kobiecego przez pryzmat sytuacji komunikacyjnej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji