EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

We władzy opowieści / 2004 / 1-2

Sztuka to nie jest rzecz dostojna

Indeks autorów: Alina Brodzka-Wald

Recenzja. Andrzej Werner Wysoko nie na palcach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego, Kraków 2003

Apetyt na eksces

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Recenzja. Teresa Walas Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Kraków 2003

Don Giovanni, czyli nieznośna lekkość nowoczesności

Indeks autorów: Maciej Kaczyński

Recenzja. Zygmunt Bauman Razem, osobno, przeł. T. Kunz, Kraków 2003; Zygmunt Bauman, Keith Tester O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, przeł. E. Krasińska, Warszawa 2003

Granice sporów, czyli kondycja nauki o literaturze

Indeks autorów: Przemysław Pietrzak

Recenzja. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002

Czująca dusza

Indeks autorów: Mikołaj Sokołowski

Recenzja. Marek Troszyński Austeria pod królem-duchem. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego, Warszawa 2001

Bronisław Malinowski - językoznawca

Indeks autorów: Wacław Twardzik

Recenzja. Krystyna Pisarkowa Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, Kraków 2000

Paradoksy Innego

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska

Recenzja. Mieczysław Dąbrowski Swój/Inny/Obcy. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001

Dopełnianie obrazu

Indeks autorów: Mariusz Zawodniak

Recenzja. Jerzy Smulski Od Szczecina do… Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych, Toruń 2002

Tożsamość fabularna a tożsamość liryczna

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

O koncepcjach konstruowania tożsamości według Gombrowicza, Przybosia i Białoszewskiego, zmierzających ku umiejscowieniu cogito w świecie zewnętrznym

Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku: między androgynicznością a esencjalizmem

Indeks autorów: Anna Nasiłowska

Autorka analizuje wspomniane dwa wzory tożsamości i ich liczne modele, które – jak dowodzi – nie wyczerpują problemu poetyckich kreacji związanych z kobiecością]

Homo exul, parę uwag o topice nowoczesności

Indeks autorów: Jerzy Święch

Artykuł omawia syndrom postawy wygnańczej, skrywającej potrzebę poszukiwania siebie. Mit wygnania jest przedstawiony jako prawdopodobnie ostatnia wielka utopia artystyczna europejskiego modernizmu

Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce

Indeks autorów: Anna Burzyńska

Analizując kategorię narracji, Autorka zastanawia się, czy nie jest ona figurą naszych snów o porządku, nie zaś jego (porządku) reprezentacją

Niechaj umarli grzebią żywych. Monumentalna przeciw-Historia Daniela Libeskinda

Indeks autorów: Ewa Domańska

Autorka analizuje model poznania oferowany przez Muzeum Historii Żydów w Berlinie projektu Daniela Libeskinda

Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Autor zastanawia się, dlaczego kategoria narracji jest tematem pobocznym w teoriach konstruktywistycznych

Sensotwórcza rola ciała w samopoznaniu według Maurice'a Merleau-Ponty'ego

Indeks autorów: Maria Gołębiewska

Autorka przybliża koncepcję jednostkowego samopoznania, zaproponowaną przez Merleau-Ponty’ego, skupiając się na uwarunkowaniach samowiedzy

Symbol, ślad, alegoria (Benjamin i inni)

Indeks autorów: Adam Lipszyc

Autor przygląda się Benjaminowskiej koncepcji alegorii w kontekście stanowisk Ricoeura, de Mana i Levinasa

Aforyzm i slogan - język jako zdarzenie fikcji

Indeks autorów: Ewa Szczęsna

Autorka analizuje zastosowania kategorii fikcyjności w odniesieniu do aforyzmu i sloganu

Autobiograficzne i psychologiczne interpretacje Lorda Jima

Autorka zastanawia się nad prawomocnością interpretacji zakładających, iż Lord Jim stanowił symboliczną rozprawę Conrada z własnym poczuciem winy po opuszczeniu kraju rodzinnego

Kobieta w procesie literackiego komunikowania. Rozważania teoretycznoliterackie i nie tylko

Indeks autorów: Kamila Budrowska

O definicjach pisarstwa kobiecego przez pryzmat sytuacji komunikacyjnej

Weiser Dawidek jako opis doświadczenia religijnego

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski

Powieść Huellego jako studium genezy doświadczenia religijnego

We Francji tak się nie dyskutuje?

Indeks autorów: Grzegorz Marzec

Sprawozdanie z konferencji Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, Instytut Polonistyki UW, Warszawa 26-28 V 2003

Narracja i tożsamość (akt I)

Indeks autorów: Magdalena Miecznicka

Sprawozdanie z XXXII Konferencji Teoretycznoliterackiej Narracja i tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury, cz. I, Instytut Polonistyki UJ, IBL PAN, Janowice, 22-27 IX 2003

Grand récit inaczej, czyli legitymizacja narracji

Indeks autorów: Tomasz Majewski

Polemika z: Katarzyna Rosner Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003]

Komentarz do recenzji Tomasza Majewskiego z mojej książki Narracja, tożsamość i czas

Indeks autorów: Katarzyna Rosner

Odpowiedź na polemikę Tomasza Majewskiego zamieszczoną w tym samym numerze

Porozmawiajmy o reklamie, czyli kilka uwag na marginesie Poetyki reklamy Ewy Szczęsnej

Indeks autorów: Jacek Warchala

Polemika z: Ewa Szczęsna Poetyka reklamy, Warszawa 2001

Pakty i obrazy. Kryzys fikcji jako figura literacka

Indeks autorów: Andrzej Zieniewicz

Autor konfrontuje Lejeune’a koncepcję paktu autobiograficznego z rozważaniami nadwiślańskimi, idącymi w kierunku dostrzeżenia w tekstach specyficznego ja autorsko-narratorsko-bohaterskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji