EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Maciej Eder

Słowozbiory „Tekstów Drugich”

Indeks autorów: Maciej Eder , Maciej Maryl
Numer: 2023 / 1

Artykuł prezentuje analizę problematyki poruszanej na łamach „Tekstów Drugich” w latach 1990–2012 z wykorzystaniem metody modelowania tematycznego. Na podstawie 1923 artykułów z tego okresu autorzy uzyskali i poddali interpretacji 120 wyłonionych automatycznie słowozbiorów, tj. tematów obecnych na łamach pisma. Wyróżniono tematy stałe, a także takie, którymi zainteresowanie rosło lub malało. Zastosowanie metod ilościowych pozwoliło ująć historię dyscypliny nie tyle jako serię odrębnych etapów, ile ciągły proces, w ramach którego współistnieją różne konfiguracje zagadnień.

Słowa kluczowe: Teksty Drugie, modelowanie tematyczne, czytanie z dystansu, humanistyka cyfrowa, literaturoznawstwo

 

Topic modeling on „Second Texts”

The paper analyses the thematic structure in the issues of the literary journal Second Texts, in the years 1990–2012, using the topic modelling methodology. On the basis of 1,923 articles from this period, the authors obtained and interpreted 120 automatically inferred topics from the subsequent issues of the journal. The analysis allowed for identification of permanent and seasonal topics, which appeared with growing or declining frequency overtime. The application of quantitative methods has made it possible to capture the history of the discipline not so much as a series of distinct phases, but rather as a continuous process built from different configurations of co-existing research interests.

Keywords: Second texts, topic modeling, distant reading, digital humanities, literary studies

Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii

Indeks autorów: Maciej Eder
Numer: 2014 / 2

Artykuł omawia kilka kluczowych kwestii związanych z zastosowaniem metod ścisłych w badaniach literackich, przede wszystkim problem niestabilnych (niewiarygodnych) wyników. Na przykładowym korpusie 28 powieści polskich pokazano ograniczenia tzw. analizy skupień. W dalszej części przedstawiona została metoda obliczania podobieństw tekstowych, która jest pozbawiona tych ograniczeń. Do wizualizacji wyników wykorzystano narzędzia analizy sieci. Najbardziej nawet zaawansowane techniki grupowania tekstów nie są jednak w stanie zapewnić całkowitego obiektywizmu eksperymentu.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji