EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Maria Delaperrière

„Najprzydrożniejsze stokrotki”, czyli ironiczne szczegóły w imaginarium Wisławy Szymborskiej

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 2024 / 1

Celem artykułu jest uwydatnienie w poezji Szymborskiej funkcji i znaczenia szczegółów, które w malarstwie stanowią osobne pole badawcze, natomiast w poezji podlegają dialektycznej relacji wyjątku i ogółu. Analiza wierszy inspirowanych płótnami dawnych mistrzów pozwala wyodrębnić autonomię pewnych szczegółów wychodzących poza tradycyjny opis obrazu, korespondencję sztuk i ekfrazę. Szczegóły pełnią wtedy rolę semantycznych wektorów, prowadzących w głąb ukrytych treści malarskiego obrazu i wiersza. Jednocześnie pozwalają organizować osobliwy świat wyobraźni w ścisłym powiązaniu z percepcją rzeczywistości,  która w wierszach poetki znajduje swoje ironiczne odbicie. Szczegół staje się wtedy „przedmiotem ironicznym”, ujawniającym agonistyczny stosunek poetki do sztuki, ogólników i świata.

Słowa klucze: Obraz malarski, wyobraźnia, ekfraza, kontra-ekfraza, szczegół, przedmiot ironiczny

Gdzie są moje granice ? O postkolonializmie w literaturze

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 2008 / 6

Światopogląd postkolonialny stworzył nową perspektywę badawczą pozwalającą odnowić dotychczasowe spojrzenie na literaturę. Do dziś dokonują się zmiany w podejściu do tekstu literackiego, w którym relacja „środka“ i „peryferii“ okazuje się względna. To osłabienie podziałów kulturowych kryje w sobie jednak niebezpieczeństwo chaosu i zarazem uniformizacji. Stąd dalsze pytania dotyczące tożsamości kulturowej jako gwarancji istnienia podmiotowego. W perspektywie postkolonialnej na pierwszy plan wysuwa się relacja „Ja-Inny“ jako jedyna możliwość samookreślenia. Tekst literacki pełni wtedy rolę nie tylko poszerzania tożsamosci kulturowej, ale przede wszystkim uobecniania granic indywidalnych jaźni w procesach porównawczych. W zastosowaniu do literatury polskiej takie podejście może prowadzić do nowej równowagi między „środkiem“ i „peryferią“ dzięki działaniom interaktywnym.

Świadectwo jako problem literacki

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 2006 / 3

Autorka stwierdza, iż wymiar egzystencjalny zapisu wystarczająco upoważnia do wyodrębnienia kategorii świadectwa literackiego spośród zespołu form składających się na tzw. literaturę faktu

Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 2002 / 3

Gombrowicz wobec totalitaryzmu – analiza sposobu, w jaki pisarz odsłania ukryte mechanizmy leżące u źródeł społecznej alienacji

Fragment i całość, czyli dylematy nowoczesności

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 1997 / 3

Poetyka fragmentu wobec antynomii modernizmu i postmodernizmu: konstruktywna wielogłosowość czy estetyka rozpadu?

Arkana modernizmu

Indeks autorów: Maria Delaperrière

Rozważania o modernistycznych aporiach – perspektywizm, kreacjonizm, nihilizm

Metafora absolutu

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 1992 / 4

Odczytanie twórczości Juliana Przybosia przypisujące poecie skłonności mistyczne

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji