EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Gombrowicz w tekstach drugich / 2002 / 3

Gombrowicz wielkim myślicielem był!

Numer: 2002 / 3

Recenzja. Leszek Nowak Gombrowicz. Człowiek wobec ludzi, Warszawa 2000

Dwa razy Gombrowicz

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2002 / 3

Recenzja. Janusz Margański Gombrowicz wieczny debiutant, Kraków 2001;Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płonowska-Ziarek, przeł. J. Margański, Kraków 2001

Ironiczna siła podmiotu

Indeks autorów: Agata Stankowska
Numer: 2002 / 3

Recenzja. Anna Legeżyńska Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999. Tejże, Dom i poetycka bezdomność, Warszawa 1996

Pierwsze: Nie będziesz podglądał Boga swego, Gombrowicza

Indeks autorów: Andrzej Zawadzki
Numer: 2002 / 3

Recenzja. Jerzy Jarzębski Podglądanie Gombrowicza, Kraków 2001

Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 2002 / 3

Gombrowicz wobec totalitaryzmu – analiza sposobu, w jaki pisarz odsłania ukryte mechanizmy leżące u źródeł społecznej alienacji

Transgresje racji moralnych w Pornografii Gombrowicza

Indeks autorów: Edward Fiała
Numer: 2002 / 3

Autor dowodzi, iż bohater Pornografii przekracza wszelkie możliwe granice, włącznie z tą, którą wielu krytyków chciałoby zachować

Co zdarzyło się na brygu Banbury? Gombrowicz, erotyka i prowokacja kultury, przeł. Olga Kubińska

Indeks autorów: Knut Andreas Grimstad
Numer: 2002 / 3

Interpretując Zdarzenia na brygu Banbury Gombrowicza, Autor stawia tezę, iż sam bryg staje się metaforą seksualnego stawania się

Lena ocalona

Indeks autorów: Małgorzata Kacik
Numer: 2002 / 3

Autorka analizuje wpływ, jaki na ostateczny kształt Kosmosu wywarł przyjazd Gombrowicza do Paryża i spotkanie z J. Genetem

Diderot: paradoks i mimesis

Tłumacze: Janusz Margański
Numer: 2002 / 3

Paradoks o aktorze Diderota jako paradoksalna pochwała paradoksu, gdyż paradoks – w założeniu: remedium na mimesis – kieruje się logiką mimetyczną

Józio w piekle literatury

Indeks autorów: Janusz Margański
Numer: 2002 / 3

O motywach z Boskiej komedii w Ferdydurke Gombrowicza

Odczyt Gombrowicza w Teatro del Pueblo

Numer: 2002 / 3

O skandalu, jaki wywołało pierwsze wystąpienie pisarza w Argentynie pod koniec sierpnia 1940 r. i reakcji emigracyjnej prasy polskiej

Podróż Gombrowicza na Chrobrym oraz jego pierwsze dni w Argentynie

Numer: 2002 / 3

Szczegółowa rekonstrukcja jednego z kluczowych okresów w biografii pisarza

Salus rei publicae suprema lex

Indeks autorów: Magdalena Kozarzewska
Numer: 2002 / 3

Pierwsza część wspomnień wdowy po poecie, Jerzym Kozarzewskim. Autorka opisuje swoje starania o uchylenie wyroku śmierci na męża

Spotkanie w Vence

Indeks autorów: Teresa Stankiewicz
Numer: 2002 / 3

Autorka relacjonuje swoje spotkania z Witoldem i Ritą Gombrowiczami we Francji w 1965 r. i późniejszą korespondencję z pisarzem

Granice ironii

Indeks autorów: Agata Bielik-Robson
Numer: 2002 / 3

O powrocie ironicznej podmiotowości jako replice na antysubiektywistyczne tendencje humanistyki współczesnej

Wybór etyczny według Kierkegaarda a tożsamość w kulturze medialnej

Indeks autorów: Maria Gołębiewska
Numer: 2002 / 3

Tezy dotyczące kryzysu tożsamości i spójności autonomicznej jednostkowości we współczesnej kulturze medialnej. w kontekście koncepcji wyboru etycznego

Hermeneuta i autobiografia

Indeks autorów: Zofia Mitosek
Numer: 2002 / 3

Autorka omawia pojęcie tożsamości narracyjnej w pismach Ricoeura i Lejeune’a oraz jego zastosowania w rozważaniach nad autobiografią i literaturą

Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji

Indeks autorów: Katarzyna Rosner
Numer: 2002 / 3

O Ricoeura zainteresowaniu narracją, skupiającym się na procesie odbioru tekstu narracyjnego i fuzji horyzontu dzieła z horyzontem czytelnika

Wielkie zderzenie

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2002 / 3

Obszerne omówienie: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000

Prawdziwy koniec hypallage?

Indeks autorów: Barbara Sienkiewicz
Numer: 2002 / 3

O zapomnianej figurze hypallage na tle zmieniającego się otoczenia tekstowego

Sprawa Irzykowskiego i Boya. Wokół głośnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę

Indeks autorów: Dariusz Skórczewski
Numer: 2002 / 3

Spór Irzykowskiego i Boya jako konflikt dwóch przeciwstawnych programów krytyki: problematyzacja przeciw popularyzacji, oraz jego wpływ nad kształtowanie się refleksji nad istotą i powinnością krytyki literackiej w XX w.

Gombrowicz á la française

Indeks autorów: Magdalena Miecznicka
Numer: 2002 / 3

Analiza recepcji Gombrowicza we Francji

Pozytywista z krwi i kości - Zbigniew Przybyła

Indeks autorów: Stanisław Podobiński
Numer: 2002 / 3

Pożegnanie Zbigniewa Przybyły

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji