EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Monika Świerkosz

Arachne i Atena. W stronę innej poetyki pisarstwa kobiecego

Indeks autorów: Monika Świerkosz
Numer: 2015 / 6

Artykuł odnosi się do projektu arachnologii Nancy K. Miller, z jednej strony poddając reinterpretacji figurę Arachne jako kobiety twórczyni (nie zaś pająka), z drugiej – postać Ateny, która (wbrew feministycznym odczytaniom mitu) również wciela pewien typ kobiecej twórczości. Zakwestionowany zostaje w ten sposób somatyczny model pisania uważany przez wiele krytyczek (m.in. G. Borkowską, A. Araszkiewicz, K. Kłosińską, H. Cixous, I. Irigaray, J. Kristevę) za jedyny autentyczny (i antyfallogocentryczny) sposób ekspresji kobiet w sztuce. Na przykładzie recepcji biografii i twórczości M. Dąbrowskiej pokazane zostają lekturowe konsekwencje przyjmowania bardzo wąskiej definicji kobiecości, jak również ignorowania przez historyków literatury wieloznacznego związku między płcią i literaturą.

Wschód spotyka Zachód. O potrzebie innej geoperspektywy w badaniu historii seksualności

Indeks autorów: Monika Świerkosz
Numer: 2014 / 5

Recencja: De-Centring Western Sexualities. Central and Eastern European Perspectives, red.R. Kulpa and J. Mizielińska, ASHGATE 2011.

Przestrzeń w filozoficznej refleksji feministycznej

Indeks autorów: Monika Świerkosz
Numer: 2011 / 4

Artykuł stawia pytania o sposoby użycia ciała w feministycznych badaniach literackich, a ściślej mówiąc, o możliwości uczynienia z niego kategorii strukturalnej tekstu. Autorka Rozważa również problem metaforyzacji dyskursu cielesności (na przykładzie II-falowej krytyki feministycznej), który, zakładając absolutną tożsamość ciała i tekstu, dokonał faktycznie redukcji znaczenia obu tych kategorii. Redefiniując samo pojęcie ciała, materii i podmiotowości w duchu feminizmu korporalnego Elizabeth Grosz, a następnie wprowadzając te kategorie do modelu korporalnej teorii narracji, staram się wypracować narzędzia interpretacji tekstu, poddawanego (i poddającego się) cielesnej lekturze. Jako materiał interpretacyjny służą powieści Jeanette Winterson.

Feminizm korporalny w badaniach literackich nad ciałem. Próba wyjścia poza metaforykę cielesności

Indeks autorów: Monika Świerkosz

Autorka stawia pytania o sposoby użycia ciała w feministycznych badaniach literackich, a ściślej mówiąc, o możliwości uczynienia z niego kategorii strukturalnej tekstu. Rozważa również problem metaforyzacji dyskursu cielesności (na przykładzie II-falowej krytyki feministycznej), który, zakładając absolutną tożsamość ciała i tekstu, dokonał faktycznie redukcji znaczenia obu tych kategorii. Autorka redefiniuje pojęcie ciała, materii i podmiotowości w duchu feminizmu korporalnego Elizabeth Grosz, by wprowadzić te kategorie do modelu korporalnej teorii narracji i wypracować narzędzia interpretacji tekstu, poddawanego (i poddającego się) cielesnej lekturze. Materiał interpretacyjny stanowią powieści Jeanette Winterson, których cielesność analizuje w odniesieniu do podmiotu, narracji, czasu i przestrzeni tekstu.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji