EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Adam Poprawa

Kiedy Jan Józef Lipski napisał „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy”?

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 2021 / 5

Prawa natury plus parę innych względów. O przyjęciu tomu poezji Ryszarda kapuścińskiego

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 2008 / 6

Autor analizuje krytycznoliteracką reakcję na tomik Kapuścińskiego Prawa natury. Kapuściński debiutował wierszami, niemniej pierwszy tomik wydał dopiero w roku 1986, a jego poezja zawsze spotykała się ze specyficznym przyjęciem. Przedmiotem analizy są teksty napisane i opublikowane po ukazaniu się tomiku, ale przed śmiercią jego Kapuścińskiego. Autor wykorzystuje w swych analizach problem Innego czy Obcego, który zajmował w ciągu paru minionych lat sporo miejsca zarówno w wypowiedziach Kapuścińskiego, jak i w poświęcanych mu komentarzach.

N/P

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 2005 / 5

Barthes’owska analiza gazetowej recenzji tomu opowiadań M. Nowakowskiego: gazetowy tekst o literaturze nie mówi o literaturze

Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 2004 / 3

Autor, przyglądając się motywom muzycznym w utworach Białoszewskiego, konfrontuje artykułowaną przezeń apologię fonosfery z przyjętymi rozwiązaniami graficznymi

Samowiedza w samych wierszach. Autotematyzm w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 1997 / 5

Metapoetyckie refleksje poety a problematyka wieloznaczności

Dziesięć, dziewięć albo dwa razy o Białoszewskim

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 1995 / 1

List do redakcji zawierający uwagi i uzupełnienia do tekstów: Piotra Michałowskiego Gatunki skrócone oda-woda i Sonet zawichostski (1994 nr 4) i Małgorzaty Łukaszuk Kicia Kocia spotyka Pana Cogito (1994 nr 1)

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji