EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Metafory, które wiedzą / 2005 / 5

Wobec intersemiotyczności

Indeks autorów: Robert Cieślak
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004

Na powierzchni aksjologii literatury i w środku

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003

Dante romantyków. O sile recepcji i interpretacji

Indeks autorów: Ryszard Kasperowicz
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Agnieszka Kuciak Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida, Poznań 2003

Kinga Dunin czyta Polskę

Indeks autorów: Ewa Kraskowska
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Kinga Dunin Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Warszawa 2004

Autobiografia wizualna. (Foto)grafie Rolanda Barthes'a

Indeks autorów: Andrzej Leśniak
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Roland Barthes Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, przekład przejrzał i poprawił M.P. Markowski, Warszawa 1999

O powieściowej epistemologii

Indeks autorów: Anna Łebkowska
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Zofia Mitosek Poznanie (w) powieści. Od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003

Jedno doświadczenie? O Zagładzie w Europie i jej echach w Ameryce

Indeks autorów: Tomasz Łysak
Numer: 2005 / 5

Recenzja. The Legacy of the Holocaust: National Perspectives, ed. Z. Mazur, F.H. König, A. Krammer i W. Witalisz, Kraków 2004

Duch eksperymentu

Numer: 2005 / 5

Recenzja. Piotr Michałowski Głosem prawie cudzym. Z poezji okołokonferencyjnej, Kraków 2004

Czy tylko logos? Hermeneutyczny sceptycyzm a retoryka

Indeks autorów: Jarosław Płuciennik
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Michał Rusinek Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003

Metafory, które wiedzą, czym jest tłumaczenie

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 2005 / 5

Typologia metaforyki translatologicznej

Antropologia, humanizm, interpretacja

Numer: 2005 / 5

Analizując związki antropologii z interpretacją, Autor dowodzi, iż zarówno podmiot, jak i prawda są efektem, a nie przyczyną doświadczenia, nierozdzielnego od sterującego nim kulturowego kontekstu i sfery społecznych negocjacji

Stanley Fish, czyli pozorny radykalizm konstruktywistycznej teorii interpretacji

Indeks autorów: Katarzyna Rosner
Numer: 2005 / 5

Autorka, korzystając z kategorii kodu artystycznego, dowodzi, iż konstruktywizm Fisha daleki jest od anarchizmu interpretacyjnego

Wersyfikacja reportażu

Indeks autorów: Witold Sadowski
Numer: 2005 / 5

Autor analizuje związki reportażu z liryką, skupiając się na, właściwej gatunkowi, poetyce krótkich akapitów i prostych zdań ze zwięzłymi frazami

O funkcji poznawczej literatury i wiedzy o literaturze (tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa)

Indeks autorów: Danuta Ulicka
Numer: 2005 / 5

Autorka omawia dzieje badań literackich w XX w., analizując kluczową dla nich kategorię funkcji poznawczej

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 1920-1939

Numer: 2005 / 5

Biologia jako wzorzec metodologiczny i źródłowa domena pojęciowa naukowych metafor

Retoryka w wychodku zlewni mleka

Indeks autorów: Krzysztof Obremski
Numer: 2005 / 5

Instrukcja z początku lat osiemdziesiątych umieszczona w przenośnych wychodkach dla wozaków jako świadectwo poziomu ówczesnej kultury sanitarnej i retorycznej

N/P

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 2005 / 5

Barthes’owska analiza gazetowej recenzji tomu opowiadań M. Nowakowskiego: gazetowy tekst o literaturze nie mówi o literaturze

Metafizyka lektury

Indeks autorów: Maciej Maryl
Numer: 2005 / 5

Słów kilka o projekcie magii dla każdego (czytelnika) zawartym w: Joseph Hillis Miller On literature, New York 2002

Zakrzywienie przestrzeni reprezentacji. Parę słów o metalepsie

Indeks autorów: Tomasz Swoboda
Numer: 2005 / 5

O zacieraniu wyznaczników fikcjonalności, wokół Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, sous la dir. de J. Pier, J.-M. Schaeffer, Paris 2005

XXXIII Konferencja Teoretycznoliteracka Literatura i wiedza

Indeks autorów: Emilia Januszek
Numer: 2005 / 5

[Sprawozdanie z XXXIII Konferencji Teoretycznoliterackiej Literatura i wiedza, Instytut Filologii Polskiej UO, IBL PAN, Kamień Śląski, 12-16 IX 2005

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji