EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Agata Zawiszewska

Słabi. Rzecz o międzywojennych wykluczonych

Indeks autorów: Agata Zawiszewska
Numer: 2019 / 6

Reviev: U. Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2014.

Keywords: Urszula Glensk, Polish interwar reportage, prostitution, homelessness, unemployment, orphanhood, flood victims, ritual slaughter of animals

Działalność feministek skupionych wokół Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przed Wielką Wojną

Indeks autorów: Agata Zawiszewska
Numer: 2019 / 3

Artykuł prezentuje program stowarzyszeń zakładanych przez polskie feministki fin de siècle’u skupione wokół liderki królewiackiego ruchu emancypacyjnego, Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Od lat 80. XIX wieku do wybuchu Wielkiej Wojny działały one w warunkach określanych zarówno przez państwo wrogie pod względem narodowym, jak i przez społeczeństwo niechętne idei równouprawnienia. Ważną cezurą w dziejach stowarzyszeń kobiecych i dyskursu emancypacyjnego była rewolucja 1905-1907, podczas której kobiety wysunęły postulat przyznania im równych praw obywatelskich „bez różnicy płci”. Jego nieuwzględnienie przez polskich polityków spowodowało, że emancypantki porzuciły dominującą do 1905 roku retorykę wspólnej walki kobiet i mężczyzn o równouprawnienie, na rzecz retoryki samotnej walki kobiet. Źródłem metodologicznych inspiracji są tu prace polskich badaczy społecznej historii kobiet i dyskursu emancypacyjnego, zwracających uwagę na rolę stowarzyszeń w procesie budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Słowa kluczowe: Paulina Kuczalska-Reinschmit, periodyk „Ster” (Lwów 1895-1897, Warszawa 1907-1914), polski ruch emancypacji kobiet.

Konstruktywizm, komparatystyka, tożsamość. Ze Stevenem Tötösym de Zepetnekiem rozmawiają Agata Zawiszewska i Andrzej Skrendo

Numer: 2010 / 4

Tematem rozmowy jest wpływ jest miejsce konstruktywizmu we współczesnej nauce o literaturze, w szczególności – relacje między konstruktywizmem a komparatystyką oraz studiami kulturowymi. Konstruktywizm rozumiany jest jako całościowy projekt badawczy opary na kategoriach „sytemu” i „literaturoznawstwa empirycznego”, najpełniej opracowany przez Siegfrieda J. Schmidta i jego współpracowników. Ważną częścią rozmowy jest także stosunek konstruktywizmu do hermeneutyki (negatywny) i feminizmu (aprobatywny, jak twierdzi Zepetnek).

O historii i literaturze w internacie

Indeks autorów: Agata Zawiszewska
Numer: 2007 / 6

Sprawozdanie z XXXV Konferencji Teoretycznoliterackiej Pisanie o historii jako czytanie literatury, Instytut Filologii Polskiej UG, IBL PAN, IPN, Darłowo 20-23 IX 2007

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji