EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Andrzej Skrendo

Cyrkulacje intensywności

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2022 / 3

Recenzja: Marek Zaleski, Intensywność i rzeczy pokrewne, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2021.

Cyrkulacje intensywności

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Krytyka i nieodwołalność, czyli partner z wąsikiem

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2019 / 5

Tematem szkicu jest książka Tomasz Bocheńskiego Tango bez Edka. Eseje o literaturze współczesnej (Łódź 2018). Umieszczona zostaje ona na szerokim tle porównawczym, obejmującym zarówno filozofię, jak i literaturę. Z jednej strony chodzi tu zwłaszcza o Heideggera i takie wątki jego pisarstwa jak „się” (das Man) oraz „gadanina” (Gerede). Z drugiej – o takich autorów jak Witkacy, S. Mrożek i T. Różewicz. Ważnym wątkiem szkicu jest ponadto krytyka dokonanej przez Bocheńskiego krytyki postmodernizmu – która jednak nie jest tożsama z pochwałą postmodernizmu. Odwołując się do metafory zawartej w tytule książki Bocheńskiego autor szkicu zauważa, że dziś nie da się tańczyć bez Edka – i że lepiej się z nim, przedstawicielem współczesnego populizmu, układać, niż go wykluczać.

Słowa kluczowe: postmodernizm, modernizm, krytyka literacka

Historia literatury polskiej dla XXI wieku

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2019 / 4

Tematem szkicu jest książka  Anny Nasiłowska Historia literatury polskiej (Warszawa 2019). Książka jest rozpatrywana na szerokim tle porównawczym, które tworzą: istniejące XX-wieczne syntezy historii literatury polskiej, problemy metodologiczne historii literatury, współczesne studia nad pamięcią. Najszerszy kontekst tworzą przemiany społeczne i kulturowe związane z rozprzestrzenianiem się nowych mediów.

Słowa kluczowe: historia literatury, studia nad pamięcią, nowe media   

„Nocny złodziej jabłek” – Henryk Bereza i nurt chłopski w prozie polskiej

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2017 / 6

Tematem artykułu jest krytyka literacka Henryka Berezy oraz proza tak zwanego nurtu chłopskiego. Nurt ten rozkwitał w latach 70. ubiegłego wieku, a Bereza był najważniejszym krytykiem zajmującym się tym zjawiskiem. Czym był nurt chłopski? Jakie dyskusje wywoływał? Jakie znaczenie ma dziś? – oto pytania podjęte w artykule.

Słowa klucze: krytyka literacka, proza współczesna, nurt chłopski

Literaturoznawstwo jako nauka. Nowe szanse, stare zagrożenia

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2017 / 1

Autor rozważa naukowy status badań humanistycznych. W ujęciu historycznym sięga do czasów przełomu antypozytywistycznego i twierdzi, że zmiana, którą wówczas rozpoczęto, polega na szukania wspólnego gruntu dla wszystkich nauk. W ujęciu teoretycznym, inspirację stanowią prace badaczy należących do szeroko rozumianego nurtu konstruktywistycznego: od Flecka i Kuhna do Luhmanna i Latoura. To właśnie ci badacze pomagają nam w wypracowaniu nie-pozytywistycznego myślenia o naukowych założeniach i celach humanistyki.

Słowa kluczowe: nauka, przełom antypozytwistyczny, konstruktywizm

Wampirologia albo – jak się staje, czym się jest

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2016 / 2

Andrzej Skrendo
USz
Rozważania dotyczą książki Siegfrieda J. Schmidta Lehren der Kontingenz. Erinnerung an 40 Jahre Dopelleben (2012). Tematem są zagadnienia autobiografii, ale także przemiany radykalnego konstruktywizmu, kierunku filozoficznego  i teoretycznego reprezentowanego przez Schmidta. Motyw wampira, pojawiający się we wspomnieniach Schmidta, to figura niemieckiej tradycji nauk o duchu, którą Schmidt zwalcza, i od której nadal pozostaje mocno uzależniony.
Słowa kluczowe: radykalny konstruktywizm, autobiografia, humanistyka, S.J. Schmidt

Stanisław Barańczak: widma poezji

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2014 / 2

Tematem artykułu jest eseistyka Stanisława Barańczaka. Analizowana jest ona przede wszystkim w kontekście filozoficznym i teoretycznym, ale również w odniesieniu do przemian poezji Barańczaka. Główna teza brzmi: Barańczak jest spadkobiercą oświecenia, poetą wysokiego modernizmu, obrońcą autonomii podmiotu, autorem zawdzięczającym najwięcej Kartezjuszowi i Marksowi.

Konstruktywizm, komparatystyka, tożsamość. Ze Stevenem Tötösym de Zepetnekiem rozmawiają Agata Zawiszewska i Andrzej Skrendo

Numer: 2010 / 4

Tematem rozmowy jest wpływ jest miejsce konstruktywizmu we współczesnej nauce o literaturze, w szczególności – relacje między konstruktywizmem a komparatystyką oraz studiami kulturowymi. Konstruktywizm rozumiany jest jako całościowy projekt badawczy opary na kategoriach „sytemu” i „literaturoznawstwa empirycznego”, najpełniej opracowany przez Siegfrieda J. Schmidta i jego współpracowników. Ważną częścią rozmowy jest także stosunek konstruktywizmu do hermeneutyki (negatywny) i feminizmu (aprobatywny, jak twierdzi Zepetnek).

Szczególny rodzaj nieprzekładalności. O pewnym kłopocie z zakresu teorii przekładu z nieustannym odwołaniem do hermeneutyki

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2010 / 4

Artykuł dzieli się na dwie części – teoretyczną i historycznoliteracką. W pierwszej analizowane są relacje między teorią przekładu a hermeneutyką, w drugiej – analizowane problemy translatorskie, jakie zaobserwować można w przekładach wierszy Tadeusza Różewicza na niemiecki i angielski.

Zamiast odpowiedzi

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Literatura jako sztuka po końcu sztuki i opis fundamentalnego braku, ale zarazem czynnik niezbędny dla funkcjonowania demokratycznej wspólnoty, czyli dwie ucieczki od odpowiedzi i nieoczekiwana wolta.

Zdybany w rozkroczeniu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Ewa Graczyk Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym, Gdańsk 2004

Spór piąty: o krytykę literacką

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Recenzja. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski, Warszawa 2003

Czy istnieje polska proza lingwistyczna?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Jan Galant Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998

Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Autor zastanawia się, dlaczego kategoria narracji jest tematem pobocznym w teoriach konstruktywistycznych

Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Polemika z: Tomasz Kunz „Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego) 2002 nr 1/2.; Michał Paweł Markowski Interpretacja i literatura 2001 nr 5; Tegoż Nieswój po swoje 2002 nr 4

Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2002 / 5

Recenzja. Siostry i ich Kopciuszek, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, Gdynia 2002

Dwa razy Gombrowicz

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2002 / 3

Recenzja. Janusz Margański Gombrowicz wieczny debiutant, Kraków 2001;Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płonowska-Ziarek, przeł. J. Margański, Kraków 2001

XXX Konferencja Teoretycznoliteracka, czyli jubileusz i spory

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 5

Sprawozdanie z XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, IBL PAN, Krasiczyn, 9-15 X 2001

Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 5

Refleksja nad odbiorem literatury w kontekście postulatów neopragmatystów

Anty-Kołakowski

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 1

Recenzja. Leszek Kołakowski Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999

Czy istnieje polska proza lingwistyczna?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Jan Galant, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998

Spór czwarty: literatura polska 1975-1995

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 1999 / 3

Recenzja. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998

Sporna literatura - i co dalej?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Recenzja. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 1994; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1996

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji