EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Anna Turczyn

„Części luźne”. O symptomie i literaturze

Indeks autorów: Anna Turczyn
Numer: 2023 / 4

Artykuł ma na celu zaprezentowanie psychoanalitycznego symptomu jako kategorii opisowej w charakterystyce nowoczesnego i późnonowoczesnego podmiotu. Autorka wychodzi od porównania koncepcji Freuda i Lacana, wskazując jednocześnie możliwość ich przełożenia na grunt literaturoznawstwa. Zaproponowane przykłady literaturoznawczych interpretacji dzieł literackich — ściślej dzieła Gombrowicza w interpretacji M. P. Markowskiego i L. Neugera — nie tylko odwzorowują psychoanalityczny dwupodział w rozumieniu funkcji symptomu, ale dają się wpisać w szerszą perspektywę refleksji nad podmiotem. Tym samym artykuł stanowi próbę wykorzystania psychoanalizy jako narzędzia do budowania wypowiedzi metaliteraturoznawczych.

Słowa kluczowe: Lacan, literatura jako symptom, Neuger, podmiot nowoczesny, podmiot późnonowoczesny, metaliteraturoznawstwo.

Nowoczesny widmobój humanistyczny

Indeks autorów: Anna Turczyn
Numer: 2023 / 1

Recenzja: Tomasz Swoboda, Deformacje nowoczesności, Przypis, Łódź 2021.

Słowa kluczowe: nowoczesność, deformacja, maszyna, ciało, obraz

 

Schizofreniczny język informacji rynkowej – urojenia historii

Numer: 2022 / 5

„Schizofrenia jest chorobą informacji” – w taki sposób o swoim doświadczeniu choroby mówi pacjent cytowany przez Valentinę Cardellę w książce Language and Schizophrenia, Perspectives from Psychology and Philosophy. W swoim wystąpieniu chciałabym tę charakterystykę choroby zastosować do modelu języka rynkowego, którego dostarcza nam hipoteza rynku efektywnego. Hipotezę tę potraktuję poniżej – rzecz jasna wbrew jej szacownym autorom – jako diagnozę  schizofrenii reżimu globalnej akumulacji, sformułowaną w języku urojenia. Hipoteza rynków efektywnych zostanie pokazana poniżej jako teoria reprezentacji mająca ten sam status, co oparta na pojęciu boskich nerwów-promieni teoria reprezentacji zawarta w Pamiętniku nerwowo chorego Daniela Paula Schrebera, a pojęciowa konstrukcja informacji rynkowej okaże się być zarówno funkcjonalnym jak i strukturalnym odpowiednikiem języka nerwów.

Słowa kluczowe: schizofrenia, Schreber, rynek finansowy, hipoteza rynków efektywnych, kryzys

Polonista, czyli kto?

Indeks autorów: Anna Turczyn
Numer: 2022 / 2

Recenzja: Michał Paweł Markowski Polska, mięso, uniwersytet. Opowieść edukacyjna, WUJ, Kraków 2021.

Słowa kluczowe: polonistyka, podmiot, indywidualność, interpretacja, uniwersytet

Czy muzyka uzależnia? Recenzja książki Jakuba Momry "Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne"

Indeks autorów: Anna Turczyn
Numer: 2021 / 6

Recenzja: Jakub Momro Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne, WUJ, Kraków 2020.

Słowa kluczowe: filozofia, muzyka, psychoanaliza, Lacan, symptom

Czy Lacan w Polsce może być psychoanalitykiem?

Indeks autorów: Anna Turczyn
Numer: 2018 / 5

Recenzja: Michał Gusin, Symptomy psychoanalizy. Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii, Universitas 2018.
Słowa kluczowe: psychoanaliza, Lacan, Freud, symptom, filozofia, doświadczenie analityczne

Sąd nad psychoanalizą. Kilka uwag o książce Krzysztofa Wolańskiego

Indeks autorów: Anna Turczyn
Numer: 2013 / 4

Recenzja: K. Wolański Sędzia Schreber. Bóg, nerwy i psychoanaliza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, seria „Nowa Humanistyka”.

Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna

Indeks autorów: Anna Turczyn

Autorka podejmuje próbę zdefiniowania autofikcji. Za punkt wyjścia przyjmuje źródłowe rozumienie tego terminu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji