EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Hanna Konicka

Wyznaczniki literackości w perspektywie pragmatycznej

Indeks autorów: Hanna Konicka
Numer: 2009 / 3

Artykuł prezentuje jedną z konsekwencji zacierania się granicy miedzy semantyką i pragmatyką, w ramach holistycznego modelu poznania : dla badań literackich kluczową okazać sie może kategoria dyskursu, nie w rozumieniu « formacji dyskursywnej » (Foucault), wewnątrz której podmioty wypowiedzi są doskonale wymienne, lecz w rozumieniu dyskursu jako postaci podmiotowego działania ze wszystkim, na czym ono polega i co czyni je możliwym. I tak, zdaniem D. Maingueneau indywidualnemu zabraniu głosu w obszarze społecznie postrzeganym jako literatura towarzyszą w sposób konieczny przede wszystkim: legitymizacja wypowiedzi jako « dyskursu konstytuujacego » oraz wynikające stąd nieuchronnie problematyczne umiejscowienie autora w przestrzeni społecznej ( « paratopia ») i swoista aranżacja systemu mowy (« inscenizacja ») na użytek konkretnego aktu wypowiedzi. Wraz z pozostałymi aspektami decydującymi o fundamentalnie dyskursywnej swoistości literatury, omówiona zostaje ignorowana dotychczas natura relacji jakie zachodzą między podmiotowym zaangażowaniem pisarza, instytucjonalnym wymiarem aktu słownego i statusem tekstu włączonego w obieg literacki.

Przeżycie literackie w dobie kultury medialnej

Indeks autorów: Hanna Konicka
Numer: 2008 / 3

Prezentacja rysującej się rewizji poglądów na swoistość procesów myślowych i aktów komunikacji międzyludzkiej. Autorka dochodzi do wniosku, iż przyszedł chyba czas, by zrezygnować z wysoce systemowych koncepcji na rzecz intuicyjnych i bardziej zdroworozsądkowych postaw badawczych, zwłaszcza na gruncie badań odbioru literatury

Wyznać nie wyjawiając. Skarga na los ptaka-ryby w sonecie A. Mickiewicza Do Samotności

Indeks autorów: Hanna Konicka
Numer: 2004 / 3

Biograficzna interpretacja sonetu Do Samotności jako utworu wyrastającego z przeczucia klęski i niemocy twórczej

Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego

Indeks autorów: Hanna Konicka

Niejednoznaczność genologiczna, odrzucenie fikcjonalności oraz inne konsekwencje przyjęcia przez poetę postawy pâtir

Czy konstruktywizm był konstruktywny? Uwagi o teorii sztuki Tadeusza Peipera

Indeks autorów: Hanna Konicka
Numer: 1996 / 6

Myśl papieża Awangardy Krakowskiej jako zapowiedź nowego typu postawy poznawczej w nauce, redefiniującej pojęcie racjonalności

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji