EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Kuferek Harpagona / 1997 / 1-2

Postmodernizowanie modernizmu

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki

Autor kwestionuje zasadność nazywania postmodernistami Witkacego, Gombrowicza i Schulza oraz zastanawia się nad specyfiką modernizmu wschodnioeuropejskiego

Literatura, feminizm, dyskursy władzy

Indeks autorów: Grażyna Borkowska

Rozważania o przenikaniu krytyki feministycznej do kanonu polskiej kultury na marginesie książki Marii Janion Kobiety i duch inności oraz eseju Czesława Miłosza Jakiegoż to gościa mieliśmy

a pod każdym liściem rozpacz

Indeks autorów: Andrzej Franaszek

Egzystencjalny sens konfrontacji z nicością w poetyckiej i dramatycznej twórczości Zbigniewa Herberta

Gombrowicz a Brzozowski

Indeks autorów: Michał Głowiński

O podobieństwie dyskursów obu pisarzy-myślicieli oraz ich przynależności do (pre)egzystencjalistycznej formacji w polskim życiu umysłowym

Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego

Indeks autorów: Hanna Konicka

Niejednoznaczność genologiczna, odrzucenie fikcjonalności oraz inne konsekwencje przyjęcia przez poetę postawy pâtir

Pan Tadeusz - i co dalej?

Indeks autorów: Zofia Stefanowska

Kontynuacja poematu Mickiewicza przez Słowackiego – polemika czy hołd?

Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego

Indeks autorów: Adam Wiedemann

Musica viva a marzenie pisarza o interdyscyplinarości sztuki i dziele totalnym

Puszkin i pojedynki (rozważania w 160 rocznicę śmierci poety)

Indeks autorów: Marta Zielińska

Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miała dla rosyjskiego poety sztuka pojedynkowania się

Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka

Indeks autorów: Przemysław Czapliński

Recenzja. Erazm Kuźma, Między konstrukcją a dekonstrukcją. Szkic z teorii i historii literatury, Szczecin 1994

Norwid w rozbitym lustrze

Recenzja. Wiesław Rzońca, Norwid – poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995

Komu podręcznik?

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Recenzja. seria Mała Historia Literatury Polskiej pod red. Naukową A. Brodzkiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz: Dorota Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1993; Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996; Anna Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1994; Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996

Ciągłość jako zasada

Indeks autorów: Wojciech Kalaga

Recenzja. Tomasz Komendziński, Znak i jego ciągłość. Semiotyka C.S.Pierce’a między precepcją a recepcją, Toruń 1996

Slawistyka we Włoszech

Indeks autorów: Katarzyna Kościelak

Recenzja. La slavistica in Italia: cinquant’anni di studio (1940-1990) a cura di R. Picchio, Roma 1994; La Letteratura polacca contemporanea in Itlai. Itinerari d’una presenza a cura di P. Marchesani, Roma 1994

Sporna literatura - i co dalej?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Recenzja. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 1994; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1996

O Guciuzaczarowanym, czyli asymetrii w przyjaźni

Indeks autorów: Bogdan Czaykowski

Autor ujawnia okoliczności dokonanego przez siebie oraz Andrzeja Buszę tłumaczenia poematu Czesława Miłosza na język angielski

Niewolnik honoru. Rozmowa z Natanem Ejdelmanem

Indeks autorów: Dżemma Firsowa
Tłumacze: Elżbieta Kiślak

O okolicznościach śmierci Aleksandra Puszkina

Guru przełomu tysiąclecia. Dyskurs Nowej Ery w pracach Marii Janion

Autorka odkrywa w tekstach Marii Janion wykładniki świadomości New Age

Poezja Czesława Miłosza w krajach języka angielskiego

Indeks autorów: Bożena Karwowska

Dzieje translatorskiej i krytycznej recepcji poetyckiej części dzieła Miłosza

Kuferek Harpagona. Rozmowa z Marią Janion

Rozmowa jubileuszowa o Mistrzach, marksizmie, feminizmie, profesorskich marzeniach, smokach, ostatnim władcy Inków i wielu innych sprawach

Przygody filologii - przygody filologa

Indeks autorów: Maria Prussak

O Mickiewiczowskiej tekstologii przy okazji ukazania się Dramatów w opracowaniu Zofii Stefanowskiej

Luźne uwagi o rocznicach i jubileuszach

Indeks autorów: Marta Zielińska

Artykuł wstępny rozważający – z okazji jubileuszy prof. Marii Janion oraz prof. Zofii Stefanowskiej – fenomen świętowania rocznic

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji