EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Czytanie nowoczesnych / 1996 / 6

Dwa modele powieści: Milan Kundera i Umberto Eco

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1996 / 6

Wieloznaczność i kontekstualizm Eco a niejednoznaczność i ludyczna życiowość Kundery

Eros w rzece Heraklita. Miłość w poezji Szymborskiej

Indeks autorów: Stanisław Balbus
Numer: 1996 / 6

Autor proponuje małą, komentowaną, antologię cytatów ukazującą poetyckie inkarnacje orfickiego mitu kosmogonicznego u autorki Wszelkiego wypadku

Formy zwyczajności: Bachtin, prozaika i liryka

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Numer: 1996 / 6

Prozaiczna zwyczajność i dialog w… poezji

Czy konstruktywizm był konstruktywny? Uwagi o teorii sztuki Tadeusza Peipera

Indeks autorów: Hanna Konicka
Numer: 1996 / 6

Myśl papieża Awangardy Krakowskiej jako zapowiedź nowego typu postawy poznawczej w nauce, redefiniującej pojęcie racjonalności

Bukiet, wiecheć, ikebana. Uwagi o kompozycji Kwiatów polskich Juliana Tuwima

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1996 / 6

O ukrytej harmonii mozaiki fabularno-dygresyjnej Tuwima

Pogardzana służba. O komentowaniu prac literaturoznawczych

Indeks autorów: Stanisław Dąbrowski
Numer: 1996 / 6

Krytyk-metaliteraturoznawca o potrzebie swojej dyscypliny

Kto był kim

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1996 / 6

Recenzja. Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy. 1976-1989. Oprac. zespół pod red. D. Świerczyńskiej, Warszawa 1995

Prawdziwe Dzieje Królestwa P o l s k i e g o

Indeks autorów: Dorota Heck
Numer: 1996 / 6

Recenzja. Katarzyna Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995

Parafrazy transcendencji

Indeks autorów: Agnieszka Kluba
Numer: 1996 / 6

Recenzja. Wojciech Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994

Polskie spory o język

Indeks autorów: Ewa Szary-Matywiecka
Numer: 1996 / 6

Recenzja. Zbigniew Kloch, Spory o język, Warszawa 1995

Literatura niedoczytana

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska
Numer: 1996 / 6

Recenzja. recenzja drugiego numeru polsko-niemieckiego czasopisma Wir

Nekrologi filozofów. Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1996 / 6

O opowiadaniach filozoficznych pisarza – Gasnącym antychryście, Ugolone z Todi, Kamieniu filozoficznym, Labiryncie Casanowy i Głębokim cieniu

Zawiłe dzieje hasła Józefa Mackiewicza w słownikach IBL

Indeks autorów: Jadwiga Czachowska
Numer: 1996 / 6

Szczegóły perypetii bibliograficznych oraz fragment korespondencji z Józefem Mackiewiczem

Opis Bożego Narodzenia (Dwie karty ze starej kroniki)

Indeks autorów: Mariusz Kazańczuk
Numer: 1996 / 6

Fragmenty rękopisu Liborego Sroczyńskiego herbu Nowina, franciszkanina żyjącego w drugiej połowie XVIII wieku

Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.

Indeks autorów: Hanna Kozińska-Witt
Numer: 1996 / 6

Artykuł o dziejach wnarodowienia i akulturacji inteligencji żydowskiej – na marginesie książki Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto (Kraków 1994)

Szczurze ogony i duch czasu

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1996 / 6

Artykuł wstępny o przyjemnych stronach zawodu historyka literatury; zachęta do zapoznania się z fragmentami rękopisu Liborego Sroczyńskiego herbu Nowina (w tym samym numerze)

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji