EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Sztuki, media i zwrot ikoniczny / 2006 / 4

Nobilitacja groteski

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2006 / 4

Recenzja. Elżbieta Sidoruk Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński, Białystok 2004

Wystarczy się wsłuchać

Numer: 2006 / 4

Recenzja. Krzysztof Lipka Słyszalny krajobraz, Warszawa 2005

Bliski gotyk

Indeks autorów: Anna Manecka
Numer: 2006 / 4

Recenzja. Małgorzata Czermińska Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, słowo/obraz terytotria, Gdańsk 2005

Wizerunek nieoczywisty

Indeks autorów: Anna Pochłódka
Numer: 2006 / 4

Recenzja. Anna Niedźwiedź Obraz i postać. Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków 2005

Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych

Indeks autorów: Grzegorz Grochowski
Numer: 2006 / 4

Artykuł poświęcony szczególnej odmianie tekstów multimedialnych (polisemiotycznych), utrwalonych w rozmaitych materiałach znakowych i odwołujących się do odmiennych reguł budowania sensów

Wokół Schaefferowskich partytur

Indeks autorów: Andrzej Hejmej
Numer: 2006 / 4

Artykuł akcentuje główne cechy Schaefferowskiej estetyki pogranicza, śledząc ewolucję myśli i rozmaitych działań twórcy interdyscyplinarnego II połowy XX wieku

Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze

Numer: 2006 / 4

Autorka analizuje kierunki, w jakich rozwija się inter- i transdyscyplinarna wiedza o obrazie

Listy do Bogusławy Latawiec i Edwarda Balcerzana (1971-1973)

Indeks autorów: Tymoteusz Karpowicz
Numer: 2006 / 4

Autorzy dyskutują w listach o swoich tekstach i o samym procesie tworzenia. Karpowicz daje swym przyjaciołom cenne wskazówki w tej materii

Tyle lat - jakby razem?

Indeks autorów: Bogusława Latawiec
Numer: 2006 / 4

Komentarz do listów T. Karpowicza publikowanych w tym samym numerze

Reklama, miasto i kulturowa potoczność

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2006 / 4

Artykuł jest próbą opisu roli reklamy miejskiej w kształtowaniu semiosfery potocznego doświadczenia w kulturze współczesnej i budowaniu naszych wyobrażeń na temat semiosfery codzienności

Rock - stylizacja - intertekstualność

Indeks autorów: Marcin Rychlewski
Numer: 2006 / 4

Autor omawia zjawisko intertekstualności rocka, który – w odróżnieniu od literatury – ma charakter wielokodowy – stanowi konglomerat muzyki, słowa i obrazu

O filmie Andrzeja Sapiji Powrót Odysa II. Tadeusza Kantora notatki z prób

Indeks autorów: Katarzyna Tokarska
Numer: 2006 / 4

Autorka omawia najważniejsze etapy i obszary twórczości Tadeusza Kantora poruszane w filmie Andrzeja Sapiji

Prawdziwa skala polityczna. O przestrzeni w socrealistycznej satyrze

Indeks autorów: Karol Alichnowicz
Numer: 2006 / 4

Artykuł podejmuje problematykę uwarunkowanych ideologicznie relacji przestrzennych w polskiej socrealistycznej satyrze w kontekście kompozycji plastycznych

Themerson i Schwitters

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2006 / 4

Analiza i interpretacja książek F. i S. Themersonów o K. Schwittersie. Książka (jako przedmiot) staje się tu wielopoziomowym tekstem operującym w obrębie kilku systemów znakowych, zmuszającym czytelnika do aktywności twórczej

Brodski i poezja z obcym akcentem

Indeks autorów: Irena Grudzińska-Gross
Numer: 2006 / 4

Autorka przybliża fascynację poety językiem angielskim i stopniowe przechodzenie nań w twórczości prozatorskiej, tłumaczeniach własnych wierszy i wreszcie w pisaniu poezji

Jak być królową?

Indeks autorów: Katarzyna Nadana
Numer: 2006 / 4

Krytycy wobec najnowszej powieści Doroty Masłowskiej Paw królowej (2005)

Hipertekstualna estetyka i literatura w dobie Internetu

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 2006 / 4

Zarys problematyki literatury postmodernistycznej, która wyprzedzając powstanie Internetu, starała się wypracować zarówno filozofię nowych mediów, jak i pewną estetykę literacką]

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji