EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Sławomir Buryła

Rehabilitacja „marginesów”

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2022 / 5

Artykuł omawia główne problemy monografii Wojciecha Owczarskiego. Autora szkicu skupia się na przedstawieniu najważniejszych tez ciekawej, pionierskiej monografii, omówieniu zasadniczych zagadnień poruszanych przez Owczarskiego, ale też  wyznaczeniu punktów spornych, wymagających osobnej dyskusji.

Słowa kluczowe: trauma, literatura obozowa, problemy interpretacji, oniryzm

Literatury wojny i okupacji. Koncepcja słownika

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2020 / 3

Szkic składa się z dwóch części. W pierwszej jego autor omawia aktualny stan badań nad literaturą polską dotyczącą II wojny światowej wskazując tematy opisane oraz wyznacza problemy badawcze domagające się pogłębionej refleksji. W drugiej części autor artykułu opisuje projekt słownika literatury wojny i okupacji, formułuje niektóre problemy badawcze, w rodzaj trudności, z którymi muszą się zmierzyć przyszli twórcy słownika, opisuje też wybrane hasła słownikowe.

Słowa kluczowe: synteza, literatura XX wieku, słownik, problemy badawcze

Literatura a ludobójstwo. Uwagi na marginesie książki A. Morawca

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2019 / 5

Męski faszyzm

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2015 / 2

Autor artykułu analizuje związki między faszyzmem a kategoria męskości. Czyni to w kontekście popkulturowych wyobrażeń na temat faszyzmu i stereotypowego wyobrażenia na temat hitlerowskiego oprawcy. Omawia zagadnienie erotyzacji kata w kinie i literaturze. Artykuł prezentuje też źródła i różne wymiary fascynacji męskością w nazizmie, powody dominującej pozycji mężczyzny w ideologii Hitlera.

W kręgu słabego nihilizmu Gianni Vattimo

Indeks autorów: Sławomir Buryła

Recenzja książki Michała Januszkiewicza, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Poznań 2009.

Monografia po latach

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2009 / 5

Recenzja książki: Arkadiusz Morawiec Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt, temat, metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, 2009.

O komizmie poważnie

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2008 / 5

Recenzja ksiązki: Tomasz Mizerkiewicz, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Poznań 2007.

Prywatne podsumowanie

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Tadeusz Drewnowski Porachunki z XX wiekiem. Szkice i rozprawy literackie, Kraków 2006

Nobilitacja groteski

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2006 / 4

Recenzja. Elżbieta Sidoruk Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński, Białystok 2004

... by o nich opowiedzieć

Indeks autorów: Sławomir Buryła

Recenzja. Anna Ziębińska-Witek Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005

Między Wertepami a Czarnym potokiem. Zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2001 / 2

Dzienniki wojenne Buczkowskiego jako stadium w procesie ewolucji prozy pisarza; komentarz do fragmentów dziennika, publikowanych w tym samym numerze

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji