EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Anna Legeżyńska

Wystarczy mocno i wytrwale zastanawiać się nad jednym życiem… Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 2019 / 1

Biografia rozumiana jako tekst i proces opisywania cudzego życia różni się od autobiografii nie tylko formalnie. Ma odmienną ramę modalną, którą zdaniem autorki tworzą trzy wyznaczniki: fascynacja, empatia i wyobraźnia biografa. Kategorie te wyznaczają hermeneutyczny tryb interpretacji faktów, a także całościowego sensu życia i twórczości. Badaczka przypomina proces rugowania pojęcia osobowości (realnego autora) przez teorie formalno-strukturalistyczne. Następnie szuka antycypacji bliskiego sobie rozumienia biografii w personalizmie i w modernistycznej estetyce portretu. Własne doświadczenie pisania biografii (Julii Hartwig) osadza w nurcie „literaturoznawstwa osobistego” (wg określenia R. Nycza). Proponuje formułę „biografii wyobrażonej” dla preferowanej konwencji opisu osobowości twórczej.

Słowa kluczowe: sytuacja hermeneutyczna, osobowość twórcza, intencja biograficzna, biografia wyobrażona

Krajobraz poboloński. Widok z okna poznańskiego nauczyciela akademickiego.

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 2014 / 1

Autorka zastanawia się nad skutkami reformy szkolnictwa wyższego po przyjęciu założeń tzw. procesu bolońskiego. Przypomina wybrane z dokumentów zapisy projektujące Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego i komentuje główne zmiany kształcenia w polskich uniwersytetach. Następnie konfrontuje je z przedwojenną ideą akademii wyrażoną w mowie K. Twardowskiego O dostojeństwie uniwersytetu oraz ze współczesną dyskusją amerykańską, utrwaloną w eseju La Capry pt. Uniwersytet w ruinie?, jak też z poglądami autora Jak być uczonym. Artykuł dowodzi, że dzisiejszy polski uniwersytet charakteryzuje zanik związku z tradycją kształcenia „mistrzowskiego” oraz przewaga pozornie reformatorskich działań w zakresie kształcenia, ze stratą dla rzeczywistego rozwoju badań.

Kłopotliwy Miłosz

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 2014 / 1

recenzja: Marzena Woźniak-Łabiniec, Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Persona grata

Indeks autorów: Anna Legeżyńska

Recenzja. Anna Nasiłowska Persona liryczna, Warszawa 2000

Jaka zmiana warty? Problem pokolenia w dzisiejszej literaturze

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 1997 / 5

Autorka zastanawia się, co dzieli, a co łączy współwystępujące na scenie poetyckiej generacje

Bachtin - nie uniwiermag...

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 1994 / 2

Refleksje o pokoleniu badaczy uformowanym przez metodologię strukturalno-semiotyczną

Dyskretny urok krytyki adoracyjnej

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 1992 / 6

Recenzja. Marian Stala: Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji