EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

[Bez tytułu] / 1997 / 5

Miłosz i Rosja. Z perspektywy szwedzkiej

Indeks autorów: Per-Arne Bodin
Numer: 1997 / 5

Obraz Rosji w twórczości Miłosza oraz fascynacja poety rosyjską filozofią religii

Jaka zmiana warty? Problem pokolenia w dzisiejszej literaturze

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 1997 / 5

Autorka zastanawia się, co dzieli, a co łączy współwystępujące na scenie poetyckiej generacje

Obraz Polski i Polaków w sztuce radzieckiej. (Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne)

Numer: 1997 / 5

Autor rekonstruuje przemiany, jakim ulegał oficjalny wizerunek Polaka w filmie i literaturze radzieckiej

Ból nie-istnienia: o postmodernistycznej powieści Tomka Tryzny

Indeks autorów: Michał Masłowski
Numer: 1997 / 5

Analiza Panny Nikt jako punkt wyjścia do refleksji o naturze modernizmu i, ewentualnie, postmodernizmu w postkomunistycznej Polsce

Niewy(ob)rażalne. Uwagi kognitywistyczne

Indeks autorów: Wojciech Baluch
Numer: 1997 / 5

Wyrażalność poetycka a podważanie stabilności struktur poznawczych i przesuwanie granic tego, co da się wyobrazić

Nicowanie Lacana

Indeks autorów: Paweł Dybel
Numer: 1997 / 5

O tym, czym różnią się poglądy autora Écrit na temat struktury języka od tradycyjnych ujęć strukturalistycznych

Wśród rzeczywiście współczesnych a urojonych możliwości

Numer: 1997 / 5

Recenzja. Archiwum Literackie, t. XXVIII, Miscellanea z okresu Młodej Polski, red. naukowy T. Lewandowski, Warszawa 1995

Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu Stulecie Młodej Polski)

Indeks autorów: Andrzej Z. Makowiecki
Numer: 1997 / 5

Recenzja. Stulecie Młodej Polski. Studia, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995

Z profilu i en face. (Z problematyki komunikacji literackiej)

Indeks autorów: Tadeusz Klimowicz
Numer: 1997 / 5

Autor podejmuje problematykę (auto)portretów fotograficznych rosyjskich pisarzy końca XIX i początków XX wieku

Korzenie i kompleksy

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1997 / 5

Artykuł wstępny na temat miejsca nurtu chłopskiego w kanonie literatury współczesnej

Elitaryzm a demokracja parnasu: sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej

Numer: 1997 / 5

O różnicach w pojmowaniu kultury chłopskiej w świadomości literackiej w tradycji krajów

Samowiedza w samych wierszach. Autotematyzm w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 1997 / 5

Metapoetyckie refleksje poety a problematyka wieloznaczności

Nowy widnokrąg. (Z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego)

Indeks autorów: Zygmunt Ziątek
Numer: 1997 / 5

Widnokrąg jako dzieło poruszające uniwersalne problemy egzystencjalne

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji