EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Tropienie podmiotu / 1994 / 2

Podmiot literacki - konstrukcje i destrukcje

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1994 / 2

Akceptacja podmiotowości w dziele literackim lub jej odrzucenie oraz filozoficzne motywacje obu postaw

Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy

Indeks autorów: Janina Abramowska
Numer: 1994 / 2

Autorka postuluje czytanie literatury jako swoisty kontakt z pisarską świadomością

Bachtin - nie uniwiermag...

Indeks autorów: Anna Legeżyńska
Numer: 1994 / 2

Refleksje o pokoleniu badaczy uformowanym przez metodologię strukturalno-semiotyczną

Pankowski: mity i seks

Indeks autorów: Aleksander Fiut
Numer: 1994 / 2

Twórczość Mariana Pankowskiego jako wydobywanie tabu i przemilczeń kultury polskiej

Różewicz mistyczny. (Z notatek)

Indeks autorów: Dorota Heck
Numer: 1994 / 2

Autoironia w tomie Płaskorzeźba jako wyraz dramatu mistyka

Tropy ja. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1994 / 2

Modele podmiotowości we współczesnej literaturze polskiej i ich ewolucja

Gnostyczny Piecyk Aleksandra Wata

Indeks autorów: Tomas Venclova
Tłumacze: Joanna Zach-Błońska
Numer: 1994 / 2

JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka Wata w interpretacji gnostyczno-kabalistycznej

Przeciw czemu protestują haiku?

Numer: 1994 / 2

Haiku jako jądro oporu przeciw zagrożeniom świata ograbionego z ciągłości

Scribere necesse est, vivere...

Indeks autorów: Stanisław Balbus
Numer: 1994 / 2

Recenzja. Stanisław Jaworski: Piszę więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993

Post

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1994 / 2

Recenzja. Ryszard Nycz: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o litera turze, Warszawa 1993

O pożytkach z kryzysu

Numer: 1994 / 2

Recenzja. Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, red. M. Lalak, Szczecin 1993

Kłopoty z literaturoznawczymi problemami

Indeks autorów: Adam Makowski
Numer: 1994 / 2

Recenzja. Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1992

Jak (nie) pisać o dekonstrukcji?

Numer: 1994 / 2

Recenzja. Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek: Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy, Warszawa 1992

Podmiot jako przedmiot

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1994 / 2

Artykuł wstępny do numeru poświęconego problemom podmiotu w badaniach literackich

Biała Tropologia

Indeks autorów: Ewa Domańska
Numer: 1994 / 2

Rozmowa z Haydenem Whitem, wybitnym przedstawicielem poststrukturalistycznej filozofii historii

Prywatna książka narodów

Indeks autorów: Janusz Korek
Numer: 1994 / 2

O książce Józefa Lewandowskiego Cztery dni w Atlantydzie i problemie żydowskim

Wódz powstańców, poeta bohater

Numer: 1994 / 2

O żydowskim pochodzeniu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i odbiciu tego faktu w jego poezji; polemika w liście do redakcji 1994 nr 4

Kierkegaard jako powieściopisarz

Indeks autorów: Bronisław Swiderski
Numer: 1994 / 2

Autor – tłumacz Powtórzenia Kierkegaarda – zajmuje się literackimi walorami dzieła filozofa

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji