EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Arent van Nieukerken

Uniwersalny głos kobiecy w poezji Wisławy Szymborskiej z punktu widzenia Rutgera Koplanda

Indeks autorów: Arent van Nieukerken
Numer: 2024 / 1

Wisława Szymborska to jedna z najchętniej czytanych poetek w Holandii. Jest również dość popularna w krajach anglosaskich. Wersy jej wierszy są często cytowane jako komentarze na temat „naszych” zachodnich problemów społecznych i politycznych, choć wydaje się to sprzeczne ze specyficznym, środkowo-wschodnim kontekstem twórczości Szymborskiej. Z drugiej strony poezja Szymborskiej bardzo odbiega od modelu literatury „dysydenckiej”, która w latach 1965-1989 ukształtowała „zachodni” obraz pisarstwa wschodnioeuropejskiego” jako formy wewnętrznego oporu wobec totalitarnego ucisku. Dziś „zachodnie” upolitycznienie poezji Szymborskiej często wiąże jej dyskretnie ironiczne przedstawienia nierówności i niesprawiedliwości z koncepcjami późnopostmodernistycznymi: nierównością systemową, ekokrytyką itp. Istnieją jednak subtelne i paradoksalne odczytania poezji Szymborskiej, w których uwzględnia się wschodnioeuropejski kontekst cenzury i ucisku, nie redukując tych tekstów do polityki w obu wymienionych znaczeniach. Odczytania te skupiają się na wierszach Szymborskiej jako na przedstawieniach uniwersalności życia codziennego – jego napięć i szczęśliwości. Tło opresji jest wciąż obecne, ale główny nacisk położony jest na życie codzienne, które ustanawia relację pomiędzy poetą środkowo-wschodnioeuropejskim a zachodnim czytelnikiem, których łączy wspólny świat, pomimo istniejących niegdyś granic geopolitycznych. Przykładem konstrukcji takiej wspólnej przestrzeni jest esej holenderskiego poety Rutgera Koplanda o poezji Szymborskiej.

Słowa klucze: Wisława Szymborska, poezja, zachód, wschód

Poezja wyjaśniająca swój własny rodowód. Czesław Miłosz a John Ashbery

Indeks autorów: Arent van Nieukerken
Numer: 2011 / 5

Autor analizuje relacje między poetyką i metafizyką w późnej twórczości Czesława Miłosza, w odniesieniu do modelu poezji Johna Ashberry’ego.

Osobowość a anonimowość w przypowieści o rzymskim bruku

Indeks autorów: Arent van Nieukerken
Numer: 2006 / 5

Autor analizuje związki widzialnej rzeczywistości z boskością w norwidowskiej interpretacji chrześcijaństwa

Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu

Indeks autorów: Arent van Nieukerken

Autor dowodzi, iż przemiana poezji Miłosza w latach sześćdziesiątych wiąże się z obraniem za punkt odniesienia innego modelu romantyzmu

O niewczesności Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu

Indeks autorów: Arent van Nieukerken
Numer: 1995 / 6

Trójbiegunowa konfrontacja komparatystyczna służąca ujawnieniu wpływu Norwida oraz anglosaskich poetów modernistycznych na polskich poetów

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji