EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Trwałe ślady „ja” / 2006 / 5

Pierwsza monografia Henryka Grynberga

Indeks autorów: Jolanta Brach-Czaina
Numer: 2006 / 5

Recenzja. Dorota Krawczyńska Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga, Warszawa 2005

Pustka wokół Ty, czyli ciemna strona wiersza

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2006 / 5

Recenzja. Dariusz Pawelec Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, Katowice 2003

Żywa śmierć, czyli kłopoty ze skończonością

Indeks autorów: Agata Stankowska
Numer: 2006 / 5

Recenzja. Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej, red. A. Morawiec, B. Wolska, Łódź 2005

Bibliograficzno-metodologiczne gawędy Henryka Markiewicza

Indeks autorów: Marcin Wołk
Numer: 2006 / 5

Recenzja. Wokół najnowszych książek Henryka Markiewicza

Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. Anna Kowalcze-Pawlik

Indeks autorów: Wolfgang Iser
Numer: 2006 / 5

Autor odpowiada na postawione w tytule pytania, wychodząc od szeroko zakrojonej problematyki interpretacji kultury, którą (za Geertzem) postrzega jako konstytutywny element człowieczeństwa

Ja: pole do przepisu. Miron Białoszewski, czyli literatura jako forma istnienia

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2006 / 5

Próba rekonstrukcji performatywnej odmiany podmiotowości literackiej, która wyłania się z interpretacji kilku wybranych wierszy poety

Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza

Indeks autorów: Magdalena Siwiec
Numer: 2006 / 5

Artykuł prezentuje ewolucję podmiotu tekstów lirycznych Adama Mickiewicza przez pryzmat transformacji motywu żeglugi w twórczości poety

Białoszewski idylliczny

Indeks autorów: Marek Zaleski
Numer: 2006 / 5

Autor analizuje właściwą Bialoszewskiemu sakralizację zwykłości, która uzyskuje swoje reprezentacje w epifanijnych scenach zjawiania się najzwyklejszych rzeczy

Listy do Zofii i Tadeusza Brezów, Kazimierza Wierzyńskiego i Antoniego Słonimskiego, oprac. Alina Kowalczykowa

Numer: 2006 / 5

Niepublikowane dotąd listy Miłosza do Z. i T. Brezów z lat 1945-1947, dwa listy do K. Wierzyńskiego z 1960 r. i jeden do A. Słonimskiego z 1957 r.]

Czego nie rozumiem w Traktacie moralnym?

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2006 / 5

Protokół kłopotów i niepowodzeń interpretacyjnych towarzyszących lekturze tekstu Cz. Miłosza

Narratologia pamięci. Casus Stanisława Vincenza

Indeks autorów: Michał Kaczmarek
Numer: 2006 / 5

Przedmiotem szkicu jest podmiot pamięci oraz jego pamięciowe strategie narracyjne w cyklu Vincenza Na wysokiej połoninie

Osobowość a anonimowość w przypowieści o rzymskim bruku

Indeks autorów: Arent van Nieukerken
Numer: 2006 / 5

Autor analizuje związki widzialnej rzeczywistości z boskością w norwidowskiej interpretacji chrześcijaństwa

Zanim rozległy się głosy w ciemności, albo o relacjach między tekstami jednego autora. Czyli tam i z powrotem

Indeks autorów: Ireneusz Piekarski
Numer: 2006 / 5

Próba uchwycenia powiązań między poszczególnymi utworami J. Stryjkowskiego i zarysowania całościowej perspektywy autointertekstualnej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji