EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Miłosz / 2001 / 3-4

Jak możliwa jest poetyka (eseju)?

Indeks autorów: Katarzyna Chmielewska

Recenzja. Michał Paweł Markowski Czy możliwa jest poetyka eseju?, w: Poetyka bez granic, red. W. Bolecki. W. Tomasik, Warszawa 1995

Wzniosłość w najwyższym gatunku

Indeks autorów: Artur Grabowski

Recenzja. Teresa Kostkiewiczowa Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996

Popularna twarz Ulro. O Kulturze masowej - antologii Czesława Miłosza.

Indeks autorów: Ewa Kołodziejczyk

Recenzja. Kultura masowa, przeł. i oprac. Cz. Miłosz, Biblioteka Kultury, seria: Dokumenty, tom XLI, Paryż 1959

Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii

Indeks autorów: Dorota Kozicka

Recenzja. Małgorzata Czermińska Autobiograficzny trójkąt (świadectwo, wyznanie i wyzwanie)

Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel

Indeks autorów: Przemysław Pietrzak

Recenzja. George Steiner Po Wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O., W. Kubasińscy, Kraków 2001

Coś ty uczynił ludziom, Czesławie Miłoszu?

Indeks autorów: Marek Zaleski

Recenzja. Elżbieta Kiślak Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności, Warszawa 2000

Zrozumieć Goszczyńskiego

Indeks autorów: Elzbieta Zarych

Recenzja. Danuta Sosnowska Seweryn Goszczyński. Biografia duchowa, Wrocław 2000

Szkic do portretu artysty z czasów starości

Indeks autorów: Elżbieta Kiślak

O Czesława Miłosza apologii wieku podeszłego

Poeta o poetach

Indeks autorów: Jacek Łukasiewicz

Autor analizuje znaczenie przywoływania innych poetów w wierszach Czesława Miłosza

Kobiety w poezji Czesława Miłosza

Indeks autorów: Anna Nasiłowska

O relacji wobec kobiet w poezji Miłosza, wywierającej moderujący wpływ na pokusy ustanowienia radykalnego dualizmu ducha i materii

Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu

Indeks autorów: Arent van Nieukerken

Autor dowodzi, iż przemiana poezji Miłosza w latach sześćdziesiątych wiąże się z obraniem za punkt odniesienia innego modelu romantyzmu

Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki

Indeks autorów: Ryszard Nycz

Charakteryzując cztery poetyki Miłosza, Autor podkreśla ich odmienność nie pozwalającą na zredukowanie do jednego nadrzędnego artystycznego stanowiska

Po stronie prawdy. O jednym ze słów używanych przez Miłosza

Indeks autorów: Marian Stala

Uwagi o okolicznościach i sposobach, w jakich słowo prawda pojawia się w wierszach Miłosza

Miłosz, poeta powtórzenia

Indeks autorów: Marek Zaleski

Autor omawia przeświadczenie Miłosza o nieśmiertelności słowa poety, które – raz wypowiedziane – istnieje w powtórzeniu

Refleksje warszawskie

Indeks autorów: Czesław Miłosz

Warszawa czasu okupacji widziana oczyma poety; esej napisany w 1945 r.

Komentarz

Indeks autorów: Czesław Miłosz

Komentarz Miłosza do własnego tekstu sprzed przeszło półwiecza, publikowanego w tym samym numerze

NIE i - nie

Indeks autorów: Andrzej Biernacki

O okolicznościach publikacji Traktatu moralnego Cz. Miłosza

W objęciach tygrysa

Indeks autorów: Aleksander Fiut

J.T. Kroński – zagadkowa fascynacja intelektualna Miłosza

Miłosz zaraz po wojnie

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

O roli twórczości Miłosza z lat 1945-1955 w kształtowaniu postaw opozycyjnych

Zejście na ziemię

Indeks autorów: Małgorzata Baranowska

O doświadczeniu szczęścia w poezji Miłosza

Uparte trwanie baroku

Indeks autorów: Jan Błoński

O barokowym spadku w twórczości Miłosza

O aniołach

Indeks autorów: Per-Arne Bodin
Tłumacze: Michał Legierski

Interpretacja wiersza Miłosza O aniołach – problem istnienia i nieistnienia

Recepcja poezji Czesława Miłosza w Ameryce

Indeks autorów: Bogdana Carpenter
Tłumacze: Tomasz Żukowski

O miejscu Miłosza w amerykańskim pejzażu poetyckim

Czesław Miłosz w Sztokholmie 24-30 września 2000

Indeks autorów: Leonard Neuger

O wizycie Miłosza w Sztokholmie dwadzieścia lat po otrzymaniu Nagrody Nobla

Andrzej Trzebiński - nowy jakiś polski Nietzsche? O trzecim redaktorze Sztuki i Narodu w świetle jego dziennika oraz polemik z Czesławem Miłoszem

Indeks autorów: Elżbieta Janicka

O daremnym trudzie awanturnika i ekwilibrystyce umysłowej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji