EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Bożena Karwowska

Non omnis moriar

Indeks autorów: Bożena Karwowska
Numer: 2024 / 1

Autorka pokazuje w jaki sposób Wisława Szymborska w swoich wierszach uruchamia i wykorzystuje do opisu świata potencjał wyrażeń negatywnych. Kunszt poetycki Szymborskiej stanowi wyzwanie dla  tradycyjnego stanowiska filozofów traktujących wypowiedź negatywną jako podrzędną i świadczy o jej głębokim zrozumieniu niemożności opisania wielu aspektów życia przy pomocy tradycyjnych afirmacji i stwierdzeń.

Słowa klucze: Szymborska, negacje, poezja, strategie

Kultura chłopska w optyce prasy społeczno-kulturalnej lat 1944–1948. „Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski

Indeks autorów: Bożena Karwowska
Numer: 2017 / 6

Artykuł opisuje powojenne próby stworzenia modelu kultury PRL-u w oparciu o wartości literatury ludowej. Promując kulturę i literaturę chłopską jako atlernatywną dla politycznie promowanej kultury opartej na wartościach i osiągnięciach klasy robotniczej, publicyści skupieni wokół czasopisma „Warszawa” jednocześnie utrudnili zbadanie i opisanie sytuacji wsi i jej mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej, a szczególnie stosunku chłopów do ukrywających się Żydów.

Słowa kluczowe: prasa społeczno-kulturalna, kultura PRL, literatura ludowa, klasa robotnicza, „Warszawa”

Vancouver: przestrzeń, pamięć, płeć

Indeks autorów: Bożena Karwowska
Numer: 2012 / 3

Artykuł opisuje przestrzeń miejską młodego, północno-amerykańskiego miasta na podstawie literackich utworów imigrantek związanych z tym miastem. Bezustannie zmieniająca się przestrzeń miasta nie sprzyja tworzeniu architektonicznych miejsc pamięci, a funkcje związane z pamięcia i przechowywaniem historii przejmuje na siebie język – nazwy miejsc i obraz literacki Vancouver. Istotnym elementem refleksji nad miejską przestrzenią jest pozycja jaką zajmują w niej kobiety, które jako autorki utworów literackich okazują sie przy tym najciekawszymi kronikarkami wielokulturowej przestrzeni Vancouver.

Baśka, Barbara, Barbarita..... wygnanie w powojennej emigracyjnej prozie kobiecej

Indeks autorów: Bożena Karwowska
Numer: 2008 / 3

Uwagi o życiu polskich emigrantek na podstawie ich utworów literackich.

Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej -- próba postfeministycznej refleksji

Indeks autorów: Bożena Karwowska
Numer: 2004 / 3

Poezja Szymborskiej stanowi wyzwanie dla krytyki feministycznej, gdyż – jak dowodzi Autorka – wymaga ona opisu wychodzącego poza kategorie i formuły nastawione na walkę o uznanie wartości i miejsca kobiet w literaturze/kulturze

Poezja Czesława Miłosza w krajach języka angielskiego

Indeks autorów: Bożena Karwowska

Dzieje translatorskiej i krytycznej recepcji poetyckiej części dzieła Miłosza

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji