EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Krytyka poetycka / 2004 / 3

Przeciw wieży Babel

Indeks autorów: Roman Chymkowski
Numer: 2004 / 3

Recenzja. Umberto Eco W poszukiwaniu języka uniwersalnego, przeł. W. Soliński, Gdańsk 2002

Przyboś z perspektywy

Indeks autorów: Joanna Mueller
Numer: 2004 / 3

Recenzja. Stulecie Przybosia. red. S. Balbus, E. Balcerzan, Poznań 2002

Człowiek, istota fantazjująca

Indeks autorów: Michał Warchala
Numer: 2004 / 3

Recenzja. Hanna Segal Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, Kraków

Wokół Matka odchodzi Różewicza

Indeks autorów: Lidia Wiśniewska
Numer: 2004 / 3

Recenzja. Matka odchodzi Tadeusza Różewicza, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Szczecin 2002

Granice liryki: zachodnia teoria a polska praktyka powojenna, przeł. Maciej Maryl

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Numer: 2004 / 3

Autorka konfrontuje stanowiska teoretyczne izolujące poezję od rzeczywistości, z faktycznym zaangażowaniem polskiej poezji w historię, społeczeństwo i politykę

Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej -- próba postfeministycznej refleksji

Indeks autorów: Bożena Karwowska
Numer: 2004 / 3

Poezja Szymborskiej stanowi wyzwanie dla krytyki feministycznej, gdyż – jak dowodzi Autorka – wymaga ona opisu wychodzącego poza kategorie i formuły nastawione na walkę o uznanie wartości i miejsca kobiet w literaturze/kulturze

Wyznać nie wyjawiając. Skarga na los ptaka-ryby w sonecie A. Mickiewicza Do Samotności

Indeks autorów: Hanna Konicka
Numer: 2004 / 3

Biograficzna interpretacja sonetu Do Samotności jako utworu wyrastającego z przeczucia klęski i niemocy twórczej

Sęp palimpsestowy. Kilka uwag o stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Indeks autorów: Krzysztof Mrowcewicz
Numer: 2004 / 3

Autor dowodzi, iż poezję Sępa charakteryzują nakładające się na siebie sensy, i to nie w formie barokowego albo tak, albo tak, lecz manierystycznego i tak, i tak

Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 2004 / 3

Autor, przyglądając się motywom muzycznym w utworach Białoszewskiego, konfrontuje artykułowaną przezeń apologię fonosfery z przyjętymi rozwiązaniami graficznymi

Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane

Indeks autorów: Magdalena Rabizo-Birek
Numer: 2004 / 3

Autorka dowodzi, iż efektem przemian obrazu ojczyzny w twórczości młodych poetów ostatniej dekady jest wizerunek Polski jako mozaiki ojczyzn i to zarówno w sensie geograficznym jak i prywatnym, intymnym, głębokim

Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia

Indeks autorów: Beata Dorosz
Numer: 2004 / 3

Prezentacja informacji zebranych podczas kwerendy w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku

Zaraza

Indeks autorów: Zofia Mitosek
Numer: 2004 / 3

Fragmenty prozatorskie

Babel Amazonki

Indeks autorów: Henryk Siewierski
Numer: 2004 / 3

Mit wieży Babel w amazońskiej semiosferze

Skąd wziąć złoty aksamit albo metafizyka baby

Indeks autorów: Bogumiła Kaniewska
Numer: 2004 / 3

O pewnym aspekcie metafizyczności poezji Świrszczyńskiej

Miron Białoszewski w interpretacji Czesława Miłosza - cztery tłumaczenia

Indeks autorów: Tomasz Łysak
Numer: 2004 / 3

Na przykładzie tłumaczeń wierszy Białoszewskiego, Autor zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia różnic w odczytaniach tekstu tłumaczonego i polskiego oryginału, mimo braku poważnych usterek w przekładzie

Kręgiem ostrym rozdarty na pół. O niektórych wierszach K.K. Baczyńskiego z lat 1942-1943

Indeks autorów: Tomasz Żukowski
Numer: 2004 / 3

Szkic poświęcony literackim strategiom towarzyszącym podejmowaniu tematu Holokaustu w wierszach Baczyńskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji