EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Elżbieta Skibińska

Obrazy, które „mówią”, czym jest tłumaczenie. O ilustracjach na okładkach książek przekładoznawczych

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2021 / 4

Artykuł przedstawia wyniki analiz okładek książek przekładoznawczych zawierających reprodukcję dzieła malarskiego. Autorka przyjęła, że wybór obrazu jest nieprzypadkowy i wiąże się z pewnym sposobem rozumienia przekładu, okładka zaś, potraktowana jako rodzaj „ikonicznej metafory”, służyć może jego przedstawieniu. Przedmiotem uwagi są okładki książek jedno- i wieloautorskich publikowanych osobno oraz prac wydawanych we francuskiej serii „Traductologie”. Przegląd okładek serii pokazał, że nie są one nośnikiem określonej koncepcji przekładu, która odpowiadałaby poglądom redaktorów. Natomiast dzieła wykorzystane na okładkach prac „pojedynczych” podkreślają relację między przekładem a oryginałem. Widać w nich przeświadczenie, że przekład – wynik przemiany oryginału, ale przy tym byt odrębny – zachowuje swoiste wspomnienie o oryginale, którego jest iluzorycznym „ekwiwalentem” czy reprezentantem.

Słowa kluczowe: okładki książek przekładoznawczych, reprodukcje dzieł malarskich, metafora, definicja przekładu

Przekład zniewalany. O transferze literackim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Francji (1947-1989)

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2014 / 4

recenzja: Ioana Popa, Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989), Editions CNRS, Paris 2010. (Collection «Culture & Société»).

O prawnych i etycznych aspektach przekładu w zglobalizowanym świecie

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2012 / 3

Salah Basalamah jest przekładoznawcą i prawnikiem, znawcą prawa własności intelektualnej (Master in Intellectual Property Law). Połączenie specjalności pozwoliło mu dostrzec wspólny obszar tych dziedzin: obie wiążą się z działaniami społecznymi i mają fundamentalny wymiar etyczny. Konieczność dostrzegania (w działaniach prawnych i przekładowych) stosunku do innego (tekstu; człowieka; kultury), stanowi podstawowe założenie jego pracy. Ukazana została tu rola, jaką klasyczne koncepcje przekładu odegrały w kształtowaniu dyskursu prawnego, określającego prawa autorskie i prawa do przekładu. Autor postuluje takie zasady rozpowszechniania światowego dziedzictwa intelektualnego w epoce globalizacji, które zapewniałyby równy dostęp do niego, a społecznościom najsłabszym nadawałyby szczególny status.

Języki mniejszości etnicznych a przekład: wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej

Numer: 2007 / 4

Prezentacja postaw badawczych nurtu postkolonialnego w przekładoznawstwie. Uwaga Autorek skupia się na polskich i francuskich przekładach poezji łemkowskiej, będącej swoistą manifestacją tożsamości etnicznej

Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2003 / 5

Obraz polskiej kultury we Francji w perspektywie translatologicznej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji