EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Ewa Kołodziejczyk

Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy

Indeks autorów: Ewa Kołodziejczyk
Numer: 2011 / 5

Artykuł omawia okoliczności powstania i publikacji cyklu Życie w USA, który Czesław Miłosz drukował w „Odrodzeniu” pod pseudonimem Jan M. Nowak w latach 1946-1947 w okresie służby dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych. Podejmuje zagadnienie konstrukcji cyklu w odniesieniu do sprawozdań składanych przez poetę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zarysowuje jego genezę w świetle niepublikowanej korespondencji z Karolem Kurylukiem, ówczesnym redaktorem naczelnym pisma oraz prasy amerykańskiej, którą czytał Miłosz jako pracownik attachatu.

Poezja w poszukiwaniu intymności

Indeks autorów: Ewa Kołodziejczyk
Numer: 2008 / 3

Helen Vendler w ostatniej książce opisuje monologi kierowane do niewidzialnych słuchaczy w poezji George’a Herberta, Walta Whitmana i Johna Ashbery. Wprowadza podział na zwroty horyzontalne dotyczące do ludzi (horizontal address), oraz zwroty wertykalne odnoszące się do postaci nieosiągalnej lub przewyższającej człowieka (vertical address). Obserwując dynamikę przekształceń tych monologów w obrębie twórczości każdego autora, zwraca szczególną uwagę na przekształcenia tradycyjnych zwrotów wertykalnych w horyzontalne. Pyta, dlaczego wybór poetów pada na kogoś niedostępnego oraz w jakim stopniu zbudowane w wierszach relacje imitują związki z życia i odzwierciedlają współczesne normy komunikacji. Zdaniem Vendler ta najintymniejsza liryka staje się źródłem pośredniej ekspresji lub rewizji tych norm, ma tym samym dla niej znaczący walor etyczny i kulturowy.

Popularna twarz Ulro. O Kulturze masowej - antologii Czesława Miłosza.

Indeks autorów: Ewa Kołodziejczyk

Recenzja. Kultura masowa, przeł. i oprac. Cz. Miłosz, Biblioteka Kultury, seria: Dokumenty, tom XLI, Paryż 1959

Herbert w stanie podejrzenia?

Indeks autorów: Ewa Kołodziejczyk
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek. Kalendarium życia i twórczości oprac. P. Czapliński i P. Śliwiński, Kraków 1999

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji