EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Ewa Szczęsna

Humanistyka wobec rozwoju technologii cyfrowych

Indeks autorów: Ewa Szczęsna
Numer: 2017 / 1

Artykuł wpisuje literackie formy cyfrowe oraz ich badanie w rozwój humanistyki. Ukazuje humanistykę cyfrową jako tę, która troszczy się o wypracowanie narzędzi badawczych adekwatnych do opisu zmieniającego się semiotycznie, dyskursywnie, komunikacyjnie tekstu artystycznego. Zwraca uwagę na cechy swoiste hipertekstu literackiego – zabiegi tekstowe inicjujące ukonstytuowanie się i rozwój semiopoetyki. Są to zwłaszcza: semantyzacja warstwy ikoniczno- kinetycznej słowa oraz wtórnego jego udźwiękowienia; kreowanie figur kinetycznych (adiekcji, detrakcji, permutacji, atomizacji), narracji alternatywnej; fabularyzacja warstwy przedstawień; kreowanie znaczeń tekstowych w interakcji semantyki słowa jako znaku graficzno-dźwiękowego i jako znaku umownego. Ciekawym efektem ucyfrowienia tekstów i dyskursów jest też tworzenie makrotekstów – konstrukcji wielotekstowych i wieloautorskich tworzących sensy naddane w procesie interakcji, w jakie ze sobą wchodzą.
Słowa kluczowe: semiotyka, poetyka, semiopoetyka, literatura cyfrowa, cyfrowa humanistyka, figury retoryczne

U podstaw tekstu i dyskursu. Znak digitalny – specyfika i struktura

Indeks autorów: Ewa Szczęsna
Numer: 2014 / 3

Artykuł ukazuje specyfikę znaku digitalnego (niematerialność, wielowariantywność, jednoczesną przynależność do dyskursu informatycznego i komunikacji społecznej) i wynikającą z niej nową, dwupoziomową budowę znaku.
Znak digitalny ma swoją reprezentację na poziomie programowania i użytkowania. Jego specyfikę na poziomie programowania wyznacza aspekt metaznaku (definiowanie poziomu użytkowania), zaś na poziomie użytkowania aspekt działań (tu mediatory i operatory jako nowe typy znaków). Artykuł opisuje też odmiennie realizujące się na obu poziomach aspekty: semantyczny i przedstawień. Konfrontacja struktury znaku digitalnego z zastanymi teoriami znaku (binarną i triadyczną) wskazuje na niewystarczalność tych teorii do opisu nowej struktury znaku.

Poetyka w świecie domen cyfrowych

Indeks autorów: Ewa Szczęsna

O nowych sposobach funkcjonowania tekstu, kreowanych przez technologie cyfrowe, które stawiają poetykę przed koniecznością ich opisu, dostarczenia narzędzi ich badania

Liternet

Indeks autorów: Ewa Szczęsna

Recenzja. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002

Utracona tożsamość

Indeks autorów: Ewa Szczęsna
Numer: 2004 / 4

Odpowiedź na polemikę Jacka Warchali, Porozmawiajmy o reklamie, czyli kilka uwag na marginesie Poetyki reklamy Ewy Szczęsnej 2004 nr 1/2

Aforyzm i slogan - język jako zdarzenie fikcji

Indeks autorów: Ewa Szczęsna

Autorka analizuje zastosowania kategorii fikcyjności w odniesieniu do aforyzmu i sloganu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji