EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Transformacje polonistyczne / 2005 / 1-2

Kolekcjonerzy wrażeń. O literaturze wyzwolonej generacji

Recenzja. Urszula Glensk Proza wyzwolonej generacji 1989-1999, Kraków 2002

Poezja i etyka. Książka o wierszach Świrszczyńskiej

Indeks autorów: Grażyna Borkowska

Recenzja. Renata Stawowy Gdzie jestem ja sama. O poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków 2004

O realizmie socjalistycznym z perspektywy lat siedemdziesiątych

Recenzja. Wojciech Tomasik Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie propagandy monumentalnej, Wrocław 1999

Gang strukturalistów

Indeks autorów: Michał Głowiński

Recenzja. Dominik Lewiński Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po roku 1958, Kraków 2004

Domknięcie, asceza

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Recenzja. Ewa Szczepkowska Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego. Postacie. Krajobrazy. Obszary pamięci, Warszawa 2002

Słowacki i jego dusza

Indeks autorów: Ewa Łubieniewska

Recenzja. Gustaw Bychowski Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, oprac. D. Danek, Kraków 2002

Rozsądnie wyważone

Indeks autorów: Arkadiusz Morawiec

Recenzja. Stanisław Gawliński Pisma i postawy. Od Witkacego do postmodernizmu, Kraków 2002

Dziecko ukryte

Indeks autorów: Paweł Próchniak

Recenzja. Anna Czabanowska-Wróbel Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003

Wyróść musisz na dziewicę

Indeks autorów: Aleksandra Sekuła

Recenzja. Jarosław Ławski Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok 2003

Spór piąty: o krytykę literacką

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Recenzja. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski, Warszawa 2003

Liternet

Indeks autorów: Ewa Szczęsna

Recenzja. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002

Pytania o przedmiot literaturoznawstwa

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki

Autor omawia dwa zakresy przedmiotowe literaturoznawstwa polonistycznego: (1) literaturę w języku polskim i (2) literaturę w Polsce

Wiedza o literaturze wobec nauk o kulturze

Indeks autorów: Michał Głowiński

Omówienie złożonych relacji między literaturoznawstwem a różnymi dziedzinami wiedzy o kulturze

Historia literatury w przebudowie

Indeks autorów: Teresa Kostkiewiczowa

Autorka stwierdza, iż przebudowa dyscypliny wymaga krytycznego odniesienia się do problemów myśli ponowoczesnej i sformułowania w tym kontekście założeń pozwalających na konstruowanie historycznych przebiegów zmian literackich

Pytania o dramat

Indeks autorów: Małgorzata Sugiera

O roli dramatu współczesnego w edukacji polonistycznej

Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie

Indeks autorów: Elżbieta Tabakowska

Autorka stwierdza, że literaturoznawstwo, wiedza o języku i wiedza o kulturze powinny jednocześnie wejść do systemu nowej polonistycznej edukacji, nawzajem inspirując się i uzupełniając

Projekt komparatystyki wewnętrznej

Indeks autorów: Kwiryna Ziemba

Proponowany projekt rozpatruje historię literatury pisanej w języku polskim oraz polsko-łacińskiej na tle kultury wytworzonej przez zróżnicowane narodowościowo, językowo, stanowo i religijnie środowiska, które współistniały i przenikały się tam, gdzie literatura polska powstawała lub docierała

Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej

Indeks autorów: Wojciech Kaczmarek

Korespondencja dotycząca recepcji filozoficznej ingardenowskiej teorii dzieła literackiego w środowisku KUL

Osoba i pismo

Indeks autorów: Andrzej Mencwel

Rozważania nad dylematem oryginalności personalnej i konwencjonalności kulturalnej na przykładzie dwóch różnych odczytań Modlitewnika Gertrudy

"Słowa niewinne". Czytając Nachmana Blumentala

Indeks autorów: Joanna Tokarska-Bakir

O języku urzędniczym III Rzeszy; odczytanie Słów niewinnych Blumentala

Polonocentryzm w historii literatury - jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej)

Indeks autorów: Luigi Marinelli

Autor stawia tezę, iż polonocentryzm i szersze perspektywy metodologiczne i badawcze (europeizm, komparatystyka, literatura powszechna) mogą się nawzajem uzupełniać

O przedmiocie studiów literackich - dziś

Indeks autorów: Ryszard Nycz

Autor zarysowuje generalną sytuację polonistyki literackiej, by omówić jej uwarunkowania i specyfikę

Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich

Indeks autorów: Maria Prussak

Autorka omawia kolizję dwóch skrajnych metodologii edytorskich: (1) dążenia do ustalenia najlepszej postaci utworu, (2) trzymania się wersji podpisanej do druku przez autora

Polonistyka na rozdrożu

Indeks autorów: Magdalena Rabizo-Birek

Autorka diagnozuje kryzys jakości i modelu polonistycznego kształcenia, postulując rewizję programu studiów polonistycznych

Pamięci Profesora Władysława Panasa (1947-2005)

Indeks autorów: Adam Fitas

Pożegnanie Władysława Panasa[

Irena Sławińska - uczona europejskiego wymiaru

Indeks autorów: Stefan Sawicki

Stefan Morawski (1920-2004). Ostatni perypatetyk?

Pożegnanie Stefana Morawskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji