EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Kazimierz Bartoszyński

O podmiotowości. Nowe lektury dzieł Henryka Rzewuskiego

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 2008 / 6

Autor zwraca uwagę na wzrost zainteresowania problemem sarmatyzmu w badaniach dziejów kultury polskiej. W ramach tak wyznaczonej tematyki interesuje pewnych badaczy nie tyle sama „materia historyczna” powstających naówczas powieści, ile raczej specyficzność punktów widzenia, jakimi dysponują pisarze tego kręgu, inaczej mówiąc, struktury podmiotowości i ich dzieł. Autor analizuje tę problematykę na przykładzie twórczości Henryka Rzewuskiego, przyglądając się jej w kontekście najnowszego stanu badań.

O zwrotach, czyli kilka uwag o tak zwanej komunikacji literackiej

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 2007 / 3

Polemika z jedną z tez zawartych w książce Anny Burzyńskiej Anty-teoria literatury, Kraków 2006

Ironia i egzystencja. Uwagi o Królu Obojga Sycylii Andrzeja Kuśniewicza

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński

O roli wskazówek autorskich w powieści Kuśniewicza: przejaw poważnej autorskiej interpretacji czy postawy ironicznej?]

Wobec genologii

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 2000 / 5

Propozycja typologii czynności genologicznych ze względu na ich przesłanki i cele w perspektywie poznawczej i pragmatycznej

Nietzsche dla naszych czasów

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1998 / 6

Recenzja. Michał Paweł Markowski, Nietzsche – filozofia interpretacji, Kraków 1997

Klasyczność i nieklasyczność interpretacji

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1998 / 4

Głos w dyskusji na temat granic interpretacji (zob. 1997 nr 6), domagający się sprecyzowania filozoficznych kontekstów pojęcia interpretacji i pytający o sens kategorii użyteczności

W labiryncie filozoficznego kolekcjonerstwa

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Andrzej Chojecki, Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, Gdańsk 1997

Dwa modele powieści: Milan Kundera i Umberto Eco

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1996 / 6

Wieloznaczność i kontekstualizm Eco a niejednoznaczność i ludyczna życiowość Kundery

Gombrowicza wizerunek odwrócony

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1996 / 4

Recenzja. Olaf Kühl, Stilistik einer Verdrängung. Zur Prosa von Witold Gombrowicz, Berlin 1995

Przymiarki prądologiczne: modernizm vs. postmodernizm

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński

Autor falsyfikuje tezę o logicznej opozycyjności obu pojęć, zachowując użyteczność tej opozycji w sensie następstwa dwóch kolejnych formacji

Podmiot literacki - konstrukcje i destrukcje

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1994 / 2

Akceptacja podmiotowości w dziele literackim lub jej odrzucenie oraz filozoficzne motywacje obu postaw

Postmodernizm a sprawa polska przypadek Miazgi

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1993 / 1

Autor bada stosowalność pojęcia postmodernizm do literatury polskiej na przykładzie Miazgi Andrzejewskiego

Esprit d'escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1992 / 4

Refleksje teoretyka literatury o bliskich mu kierunkach metodologicznych: fenomenologii, strukturalizmie, hermeneutyce i poststrukturalizmie

Ekonomia - historia - literatura. Na marginesie twórczości Fryderyka Skarbka

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1991 / 5

O literackości prac Fryderyka Skarbka – polskiego ekonomisty I połowy XIX wieku

Od naukowej wiedzy o literaturze do świata literackości

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński

Konfrontacja dekonstrukcjonizmu z postulatami nauk ścisłych oraz wynikające z niej wnioski

Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1990 / 2

Autor zadaje pytanie o perspektywy rozwojowe polskiego literaturoznawstwa na tle przełomu metodologicznego roku 1960

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji