EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Po strukturalizmie / 1990 / 2

Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1990 / 2

Autor zadaje pytanie o perspektywy rozwojowe polskiego literaturoznawstwa na tle przełomu metodologicznego roku 1960

Córki Miltona. (O podmiocie krytyki feministycznej)

Indeks autorów: Grażyna Borkowska
Numer: 1990 / 2

Pochłaniający i wytwarzający tekst podmiot jako centralny problem dyskursu feministycznego

Od narratologii akcji do narratologii decyzji

Indeks autorów: Wlad Godzich
Tłumacze: Grażyna Borkowska
Numer: 1990 / 2

Autor opisuje przejście w narratologii od koncepcji czasu jednorodnego do zmiennych porządków czasowych

Poststrukturalistyczne wyzwanie. Próba dekonstrukcji

Indeks autorów: Jurgen Landwehr
Tłumacze: Małgorzata Łukasiewicz
Numer: 1990 / 2

Nieco prowokacyjna dekonstrukcja dekonstrukcjonizmu w celu obrony tego kierunku przed nim samym

Między fragmentem a powieścią, czyli za co kocham Rolanda Barthes'a

Numer: 1990 / 2

Rozważania nad teorią literatury Barthes’a – jej paradoksalnością i głębszym znaczeniem

Dekonstrukcjonizm literacki jako nowomowa

Indeks autorów: Wojciech Skalmowski
Numer: 1990 / 2

O dekonstrukcjonizmie z socjologicznego punktu widzenia, jako dyskursie przypominającym pod wieloma względami komunistyczną nowomowę

O gatunkach zmąconych. Nowe konfiguracje myśli społecznej

Indeks autorów: Clifford Geertz
Tłumacze: Zdzisław Łapiński
Numer: 1990 / 2

Amerykański antropolog kultury analizuje rejestr tendencji w amerykańskich naukach społecznych w latach siedemdziesiątych

Dwugłos o towianizmie

Indeks autorów: Danuta Sosnowska
Numer: 1990 / 2

Recenzja. Krzysztof Rutkowski: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym, Paryż 1988; Alina Witkowska: Towiańczycy, Warszawa 1989

Wizje Ingardenologa

Indeks autorów: Danuta Ulicka
Numer: 1990 / 2

Recenzja. Anita Szczepańska: Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989

Zmiana stanu

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1990 / 2

Artykuł wstępny zawierający pytania o nowy kształt teorii literatury po przełomie politycznym

Koniec świata

Indeks autorów: Małgorzata Baranowska
Numer: 1990 / 2

Wspomnienie o Marii Renacie Mayenowej

Maria Renata Mayenowa

Indeks autorów: Teresa Dobrzyńska
Numer: 1990 / 2

Sylwetka naukowa wybitnej badaczki literatury

Mój pogląd na literaturę

Indeks autorów: Stanisław Lem
Numer: 1990 / 2

Trzy diagnozy kondycji polskiej literatury: z roku 1977, 1980 i 1990

Zrzędność bez przekory

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1990 / 2

Wnikliwe, utrzymane w dość minorowym tonie refleksje na temat obecnej sytuacji nauki o literaturze w Polsce

Teorematy

Indeks autorów: Mieczysław Porębski
Numer: 1990 / 2

Eseje o estetyce w formie dziennika intelektualnego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji