EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Małgorzata Czermińska

Obecność Michała

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2024 / 1

Wspomnienie o prof. Michale Głowińskim, wybitnym teoretyku i historyku literatury, zmarłym 29 września 2023 roku.

Słowa klucze: wspomnienie, Michał Głowiński, teoretyk literatury

Freud, Orzeszkowa i zimowe epifanie

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2016 / 5

Recenzja książki: Melancholia i poznanie. „Autobiografie Elizy Orzeszkowej”, wstęp i opracowanie Danuty Danek, fotografie Krzysztofa Hejkego, Terra Nova, Warszawa 2014.
Słowa kluczowe: autobiografia, freudyzm, epifania, fotografia

Wspomnienie o profesor Elżbiecie Feliksiak (1937-2015)

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2015 / 3

Artykuł prezentuje sylwetkę zmarłej prof. Elżbiety Feliksiak (1937-2015)

Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2011 / 5

Oraz w życiu

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

O orbitowaniu literackim: centrum tekstu/utworu/dzieła jest polem znaczeń, wytwarzającym siłę przyciągania, lekturę zaś można przedstawić jako wejście na jedną z orbit, krążenie w zasięgu tego właśnie przyciągania, nie jakiegokolwiek innego.

Podróż egzotyczna i zwrot do wnętrza. Narracje niefikcjonalne między “orientalizmem” a intymistyką

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2009 / 4

Częścią naszej kulturowej samoświadomości jest także stosunek polskich podróżników do kultur pozaeuropejskich. W relacjach z egzotycznych podróży mają miejsce ważne konfrontacje z kategoriami dominacji i podporządkowania, które przeprowadzane nawet w odległych częściach globu dokonują się przecież zawsze z pamięcią o tym, co pozostało w Europie. Na przykładzie analizy wybranych fragmentów takich narracji (m.in. B. Malinowski, R. Kapuściński, F. Goetel, H. Sienkiewicz, I. Karpowicz, O. Stanisławska), Autorka dowodzi, iż ich uważna interpretacja może stanowić pole dla refleksji nad możliwościami i ograniczeniami zastosowania kategorii krytyki postkolonialnej.

O Konińskim i literaturze doświadczenia religijnego

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2004 / 4

Recenzja. Adam Fitas Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław 2003

Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2003 / 4

Recenzja. Ryszard Nycz Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001

Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

O ekfrazach Szymborskiej i ich rysie charakterystycznym, czyli przyporządkowaniu elementu opisowego pomysłowi interpretacyjnemu

Punkt widzenia jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

Autorka analizuje obecność typowo literackich struktur w narracjach nie będących dziełami artystycznymi

Rok z Konwickim, rok z Miłoszem

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 1995 / 5

Kalendarz i klepsydra oraz Rok myśliwego jako przykłady utworów należących do obszaru literatury dokumentu osobistego’

Autobiografia jako wyzwanie. (O Dzienniku Gombrowicza)

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 1994 / 1

Postawa Gombrowicza wobec tradycji diarystycznej i jego wpływ na późniejsze polskie dzienniki

W ciemni

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

Perypetie wykładowcy literatury polskiej w USA, czyli co łączy Wesele Wyspiańskiego z Powiększeniem Antonioniego

Przewodniku prowadź!

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 1990 / 1

Recenzja. Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny, red. M. Witkowież. Tom I. Warszawa 1989).

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji