EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Literatura czasów PRL / 1990 / 1

Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76)

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1990 / 1

O wspólności tematów i poetyckiego tonu u twórców Nowej Fali

Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej

Indeks autorów: Jan Błoński
Numer: 1990 / 1

Tytuł mówi wszystko

Widok z Vancouveru

Indeks autorów: Bogdan Czaykowski
Numer: 1990 / 1

Spojrzenie na polską literaturę powojenną z zagranicy, uwzględniające także jej zagraniczną recepcję

Orzech trudny do zgryzienia. (Prolegomena do wszelkiej przyszłej periodyzacji literatury zwanej emigracyjną)

Numer: 1990 / 1

Cezury w literaturze emigracyjnej po 1939 roku

Polkowski, Machej, Swietlicki, Tekieli...

Indeks autorów: Marian Stala
Numer: 1990 / 1

Autor pisze o reorientacji w najnowszej poezji polskiej, prezentując konflikt między młodymi a Janem Polkowskim

Współczesna literatura polska - między empirią a konceptualizacją

Indeks autorów: Teresa Walas
Numer: 1990 / 1

Autorka przedstawia stan rzeczy dotyczący periodyzacji okresu zwanego literaturą Polski Ludowej i proponuje własne rozwiązania w tym zakresie

Narracja, nowomowa, forma totalitarna

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1990 / 1

nr l. [O narracjach wyrosłych z nowomowy i bezkrytycznie się nią posługujących, czyli – formach totalitarnych

Kultura polska po Jałcie

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1990 / 1

Recenzja. Marta Fik: Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989

Przewodniku prowadź!

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 1990 / 1

Recenzja. Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny, red. M. Witkowież. Tom I. Warszawa 1989).

Literatura emigracyjna i historia literatury

Indeks autorów: Wojciech Ligęza
Numer: 1990 / 1

Recenzja. Literatura polska na obczyźnie, pod red. J. Bujnowskiego, Londyn 1988

Balcerzan jako strateg i ideolog

Indeks autorów: Jerzy Święch
Numer: 1990 / 1

Recenzja. Edward Balcerzan: Poezja polska w latach 1939-1965. Część I, Strategie liryczne, Warszawa 1982; część II, Ideologie artystyczne, Warszawa 1988

Żer Tygrysów

Indeks autorów: Andrzej Biernacki
Numer: 1990 / 1

Wspomnienia z czasów studiów w latach 50. Autor charakteryzuje ówczesne odmiany oportunizmu

O Bibliotekach

Indeks autorów: Andrzej Dobosz
Numer: 1990 / 1

O bibliotekach, pokrytych kurzem tomach, bibliografiach i katalogach

Polska szkoła w poezji

Indeks autorów: Aleksander Fiut
Numer: 1990 / 1

Rozmowa z Czesławem Miłoszem

Jakoś inaczej

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1990 / 1

Artykuł wstępny do pierwszego numeru Tekstów Drugich

Samoistność i służebność

Indeks autorów: Wojciech Skalmowski
Numer: 1990 / 1

Typologia literacka wyróżniająca cztery zasadnicze kategorie utworów: oryginalne, tendencyjne, pod publiczność oraz kiczowate

Trzeba grać w nowej sztuce

Indeks autorów: Janusz Sławiński
Numer: 1990 / 1

Rozmowa redakcji Tekstów Drugich z Januszem Sławińskim

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji