EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Tomasz Kunz

„Betwixt this wor(l)d and that of grace…” albo o pewnej różnicy (nie tylko dźwiękowej) w związku z wierszem Stanisława Barańczaka „Co mam powiedzieć”

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2020 / 5

W swoim artykule przedstawiam próbę interpretacji villanelli Stanisława Barańczaka pt. Co mam powiedzieć otwierającej tom Widokówka z tego świata. Szczególną uwagę poświęcam analizie zastosowanych przez poetę chwytów formalnych na poziomie wersyfikacyjnym i w warstwie rytmiczno-brzmieniowej: skłonności do wykorzystywania współbrzmień, aliteracji i upodobnień dźwiękowych, homofonii i homografii, pozornych przejęzyczeń i paronomazji. Staram się dowieść, że zasadą konstrukcyjną wiersza jest powtórzenie z wkradającym się weń przemieszczeniem brzmieniowym lub graficznym, wskazujące na coś, co nie może się uobecnić ani w języku, ani w czasie i przestrzeni. Próbuję pokazać, w jaki sposób poetyka wytwarza skomplikowane efekty znaczeniowe i jak przekłada się na problematykę dotyczącą m.in. relacji mowy i pisma, zakłóceń komunikacyjnych, filozofii języka, a ostatecznie także fundamentalnych zagadnień ontologicznych i teologicznych.

Słowa kluczowe: Stanisław Barańczak, villanella, poetyka, différance, mowa, pismo

Swój do swego po swoje? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego)

Indeks autorów: Tomasz Kunz

Polemika z: Michał Paweł Markowski Interpretacja i literatura, Teksty Drugie 2001 nr 5

Rzeczywistość nieprzedstawiona albo o przeszłości pewnego złudzenia

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2008 / 6

Artykuł poświęcony jest problematyce związanej ze sposobami pojmowania natury i charakteru rzeczywistości w literaturze nowoczesnej. Autor przypomina zasadnicze przeświadczenia i założenia dotyczące relacji między językiem a rzeczywistością, charakterystyczne dla dojrzałej fazy krytycznego nurtu literatury modernistycznej. Autor ujmuje projekt nowofalowy (Zagajewski, Kornhauser) jako istotny, choć często nieuświadomiony, punkt odniesienia dla twórców debiutujących w latach ’80 i ’90 ubiegłego wieku, którzy w sposób ostentacyjny zamanifestowali swoją niewiarę w społeczno-polityczne formy definiowania własnej tożsamości, społeczne powinności literatury i ideę nizideologizowanej, czekającej na swoje adekwatne przedstawienie rzeczywistości społecznej. W ten sposób literatura najnowsza podjęła (w zmienionej formie) kluczowa problematykę modernistyczną, co zaowocowało zasadniczą zmianą w postrzeganiu funkcji i roli literatury w przestrzeni społecznej po roku 1989 roku i koniecznością zmiany języka jej krytycznego opisu.

Dzikie teoriotwórstwo interpretacji. O Poezji modernizmu Andrzeja Skrendy

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Andrzej Skrendo Modernizm polski. Interpretacje, Kraków 2005

Ja: pole do przepisu. Miron Białoszewski, czyli literatura jako forma istnienia

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2006 / 5

Próba rekonstrukcji performatywnej odmiany podmiotowości literackiej, która wyłania się z interpretacji kilku wybranych wierszy poety

Literatura jako symulacja. O Obronie żebractwa Andrzeja Bursy

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2002 / 4

O pozytywnym projekcie literackiej strategii, wyrażonym w wierszu Bursy

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji